Suport

Els nostres serveis de suport estan orientats als clients que adquireixen els nostres programes i a particulars que utilitzant programes d’ofimàtica genèrics, precisen d’ajudes puntuals. Segons necessitats, oferim diferents modalitats de suport:
 
Assistència telefònica:
Abonament de trucades.
Resolució de consultes puntuals.
Connexió a distància amb el seu ordinador.
 
Assistència a domicili:
Borsa d’hores per a Assistències periòdiques.
Solució a problemes puntuals.
Manteniment preventiu i correctiu.
Instal·lació i venda de programes (MSOffice, Antivirus, per còpia de seguretat o sincronització de dades).

Soporte FRM