SEO, SEM i SMO

Posicionament i visibilitat a Internet: SEO, SEM i SMO.

 

Existeixen tres estratègies que FRM Formació i Programació, S.L. aplica als seus clients, per augmentar la visibilitat en els cercadors d’Internet:

La primera, probablement la més creativa, és SEO: Search Engine Optimization. Estudia el contingut de la web, per adequar-la a la forma de treballar del cercador intentant que el contingut aparegui en les primeres posicions, sempre amb un posicionament gratuït.

Esquema SEO

La segona estratègia és SEM: Search Engine Màrqueting. En aquest cas es paga per tenir millor posició. Són les primeres pàgines que apareixen ombrejades o remarcades per exemple, a Google. És igual el que succeeixi, sempre apareixeran en introduir les paraules que volem buscar. Aquestes pàgines encara no han pagat, per estar allí, però ho fan quan algú fa clic a l’enllaç. Es paga pel valor de les paraules i s’ordenen depenent de la quantitat que paguin (concepte subhasta).

La tercera estratègia és SMO: Social Media Optimization. Això és el que fa el Community Manager. L’objectiu és optimitzar les estratègies de màrqueting virtual i gestionar les xarxes socials i comunitats online. La nostra tasca va des de l’assessorament del seu Community Manager, marcant estratègies per millorar i incrementar el creixement dels seus seguidors, fins a realitzar directament el treball a les xarxes socials. La nostra col·laboració també pot entrar dins del màrqueting de la seva empresa, aplicat a internet.

Esquema SEO SEM SMO