Programa per Generar Informes

Per a una empresa que es dedica al manteniment de l’enllumenat públic en diferents poblacions de tota Espanya, realitzem un programa que recull les dades del seu servidor i els processa per a confeccionar un informe que ha de presentar-se a cada ajuntament. L’informe és un resum anual d’activitat, amb indicacions de les intervencions realitzades i d’elements nous, arreglats o recanvis, més el perquè. El document, d’unes 30-50 pàgines, es genera per a cada ajuntament. La nostra aplicació agrupa les dades, realitza taules i genera gràfics, que s’imprimeixen en un document Word. L’operador pot agregar el text explicatiu corresponent, dins del mateix document, però aquest queda recollit dins de la base de dades, de manera que el document definitiu es guarda a l’aplicació, encara que s’editi amb Word.

A continuació expliquem amb més detall l’aplicació:

L’aplicació es compon d’unes Fonts d’informació, d’Arxius Auxiliars, Importació de les dades, i Gestió de l’Informe:

El primer pas està en la importació de les dades, procedents del servidor principal de l’empresa. La importació es realitza per delegació. Cada delegació inclou un ajuntament. Hi ha una fitxa per delegació, per a incorporar les dades en l’informe que ha de generar-se:

Un cop realitzada la importació de les dades, disposem de les fonts d’informació. La informació es presenta en forma de llistats, per que no ha d’editar-se. Mostrar tres exemples: Dades de Fanals, de Quadres de comandament, de Resum de reparacions. També hi ha dades per als punts de llum, i per als suports:

Els Arxius Auxiliars (mestres), complementen l’aplicació. Alguns d’ells estableixen: Activitats, Elements que es poden avariar, Categories, Elements de la instal·lació, Estat de l’element avariat, Funcionament dels Quadres de Comandament, Dades per a cada Delegació, el Perquè de les avaries, Tipus d’Elements, Tipus de Punts de Llum, Tipus de Suports, etc.

L’activitat principal del programa és la generació de l’informe, que es fa a partir de les dades reunides per a cada delegació. El programa fa una combinació i correspondència de dades amb Word, creant el document, amb quadres de dades, gràfics i textos que l’operador acabarà d’editar per a l’elaboració final de l’informe. Els informes queden guardats dins de l’aplicació, de manera que el/els operador/s que hagin d’editar o imprimir l’informe, l’han de crear i obtenir a través del Cercador d’Informes:

Aplicació realitzada amb Access. Per a utilitzar aquesta aplicació és necessari disposar del programa MS Access i MS Word. L’aplicació està realitzada en idioma català. Nota: Les dades inserides en les imatges són fictícies.