Programa per biblioteca

Es tracta d’un senzill programa que permet classificar els llibres d’una petita biblioteca, incorporant el títol del llibre, l’autor, l’editorial, la localització i una classificació per matèria. També es pot incorporar un tema i notes sobre el llibre. A més és possible introduir revistes, agregant dades com l’any de publicació, número de la revista i nombre de pàgines.

El programa facilita un cercador per títols i disposa d’arxius auxiliars, per a crear nous autors, editorials, matèries i localitzacions dels llibres.

Es poden treure llistats dels autors, editorials i matèries. També dels llibres, ordenats per localització, per autor i per codi.

Mostrem alguna imatge:

Aplicació realitzada amb Access. Per a utilitzar aquesta aplicació és necessari disposar del programa MS Access. L’aplicació està realitzada en idioma castellà i català. Es pot traduir a altres idiomes i personalitzar. Nota: Les dades inserides a les imatges son ficticies.