Plantilla Excel per al control de Primes endarrerides

En una empresa, els clients de la qual paguen quotes durant diversos períodes, es produeixen retards en el cobrament d’aquestes quotes. Per al control de les primes endarrerides, es va crear un full a mida, que està preparat per a treballar amb les quotes endarrerides, de fins a cinc anys. L’objectiu és que el programa calculi l’import mitjà de les últimes deu setmanes, per a cada delegació de l’empresa, a partir d’una data que ha de determinar l’usuari.

La dificultat d’aquest full està en els calendaris que s’han d’establir, ja que la plantilla permet recollir els imports endarrerits de les diverses delegacions que té l’empresa, per setmanes. A més, una vegada acabat l’any, s’han d’arrossegar els imports pendents, de l’any anterior, per aquest motiu, el llibre Excel té fins a cinc anys separats en fulls diferents. És a dir, la composició del llibre és d’un full per a establir els calendaris i de cinc fulls més, per a introduir els imports per delegació i per setmanes, de cada any. A continuació expliquem amb més detall la composició i funcionament de la plantilla.

El plantejament del llibre Excel està basat en setmanes. Això vol dir, que per a cada any, necessitem saber si hi ha 52 o 53 setmanes. Per aquest motiu, inicialment, el llibre té un full amb els calendaris de cinc anys. Aquests calendaris ens permetran saber en quina setmana cau qualsevol data.

El primer full estableix els calendaris dels cinc anys que conté la plantilla. Les fórmules estan muntades de tal manera, que l’usuari només ha d’introduir l’any. A continuació, les fórmules plasmen el número del dia per mes i per dia de la setmana, agrupant a més, per setmanes i mostrant el número de la setmana. Mostrem una imatge:

En els fulls corresponents a cada any, disposem una taula amb la llista de totes les delegacions de l’empresa, al llarg d’una columna. Els números de les setmanes es distribueixen al llarg d’una fila. Les dades que introdueix l’usuari, són la suma dels imports pendents, de les quotes de cada delegació, per a cada setmana. L’interessant d’aquests fulls, està al final del quadre, on les fórmules calculen si hi ha 52 o 53 setmanes, a fi que l’operador sàpiga quan ha de parar d’introduir imports. I a l’última columna, es calcula la mitjana dels imports de les deu últimes setmanes, basant-nos en una data que ha d’introduir l’usuari. Les fórmules calculen el número de la setmana que correspon a aquesta data i fan la mitjana de les 10 setmanes anteriors. Això permet saber com és la mitjana de deute, en qualsevol data de l’any i de les respectives deu setmanes anteriors. El càlcul es complica en els anys successius, perquè es tenen en compte les deu últimes setmanes correlatives, és a dir, si la data que s’introdueix, per a obtenir la mitjana, és al gener, s’hauran de tenir en compte les setmanes de l’any anterior, per a completar les deu setmanes de la mitjana. Mostrem una imatge:

Les formules utilitzades en aquest llibre de càlcul són de Data i Hora, de Matemàtiques, de Text, de Cerca i Referència, i de Lògica.

Aplicació realitzada amb Excel. Per a utilitzar aquesta aplicació és necessari disposar del programa MS Excel. L’aplicació està realitzada en idioma Català. Es pot traduir i adaptar. Nota: Les dades inserides a les imatges són fictícies.