Plantilla Excel pel Diari d’Obres

Un client que és arquitecte, ens va sol·licitar una plantilla creada amb Excel, per a poder realitzar el seguiment dels costos de les seves obres. La plantilla és un llibre Excel, compost per cinc fulls, connectats entre si. Els fulls són: Diari, Despeses de Solar, Despeses d’Obra, Despeses de no Obra, Resum de Despeses Totals.

A continuació expliquem amb més detall, cadascuna d’elles.

 • Diari: Es tracta de registrar les factures, la seva data, el concepte, l’import, l’import pagat, l’import pendent, l’import dels impostos, el Total, l’impost per IRPF, la retenció i els possibles descomptes.
  Com la quantitat d’anotacions pot ser llarga, el Diari, ja es presenta segmentant en la quantitat de línies que caben a un paper imprès. Per aquest motiu hi ha diverses taules que donen continuïtat a les anotacions. Per a cada taula, hi ha el seu corresponent botó d’impressió, per a facilitar les tasques a l’usuari.

Diari d’obres, Diari

 • Despeses de Solar: En aquest full es registren els pagaments realitzats per al Solar que es destinarà a l’obra i per a cadascuna de les empreses que intervenen. S’introdueix el concepte, l’import pagat, l’import pendent, i el Total. Finalment trobem els totals dels imports pagats, pendents i total de totals. També trobem el corresponent botó d’impressió, per a facilitar les tasques a l’usuari.
 • Diari d’obres, Despeses de Solar

 • Despeses d’Obra: En aquest full es repeteix l’estructura de la taula anterior i les dades que s’anoten. La diferència, són els conceptes, que han de ser relatius a l’Obra.
 • Diari d’obres, Despeses d'Obra

 • Despeses de no Obra: En aquest full es repeteix l’estructura de la taula anterior i les dades que s’anoten. La diferència, són els conceptes, que no han de ser relatius a l’Obra.
 • Diari d’obres, Despeses de no Obra

 • Resum Despeses Totals: En aquest full es repeteix l’estructura de la taula anterior i les dades que s’anoten. La diferència està en el fet que es presenta el resum de les despeses.
 • Diari d’obres, Resum Despeses Totals

  Aplicació realitzada amb Excel. Per a utilitzar aquesta aplicació és necessari disposar del programa MS Excel. L’aplicació està realitzada en idioma Castellà. Nota: Les dades inserides a les imatges són fictícies.