Macros Excel per consolidar i realitzar càlculs interanuals

Una Fundació Privada que té diverses residències o centres assistencials per a persones amb discapacitat física, ens va demanar desenvolupar diverses macros que realitzin la consolidació de dades comptables, i el càlcul interanual, entre fulls i llibres d’Excel amb els quals porten els comptes d’explotació dels centres. És a dir, recopilar les dades de cada centre a un full final, comparant dades amb un llibre Excel corresponent a l’any anterior.

Mostrem el full corresponent a una de les residències i al full de Total:

Macros Consolidacio Interanual Residència

Macros Consolidacio Interanual Total

Perquè l’usuari pogués utilitzar les macros amb facilitat, vàrem crear un full de menú, amb els botons per a realitzar el càlcul Interanual i la Consolidació de dades. Mostrem el full de menú:

Macros Consolidacio Interanual Menú

Finalment, les dades es mostren a un full Global, que compara les dades de l’any en curs i les de l’any anterior, realitzant percentatges de desviació:

Macros Consolidacio Interanual Global

Aplicació realitzada amb Excel. Per a utilitzar aquesta aplicació és necessari disposar del programa MS Excel. L’aplicació està realitzada en idioma català. Nota: Les dades inserides en les imatges són fictícies.