Llibre Excel per a calcular quantitat de dies treballats i festius

Vàrem realitzar una plantilla Excel, per a calcular els dies que els treballadors d’una empresa han treballat i els festius realitzats.

La plantilla conté 13 fulls: un full mensual, en la que s’anoten en format calendari, els dies treballats i els festius, i una altra fulla, que és de consolidació, en la que es calculen els totals de cada full mensual i presenta els resultats anuals.

A cada full s’estableixen fins a 14 tipus diferents d’incidències, per a catalogar els diferents dies festius que pot realitzar un treballador, o els de baixa per malaltia, o els de vacances, etc.

L’exemple presenta un quadre en el qual es disposen els noms dels treballadors, i els dies del mes. A l’interior del quadre s’introdueixen a mà, els dies festius que realitza cada treballador, segons la llegenda. Fora del quadre, es crea una taula amb la relació dels treballadors i els tipus de dies festius i laborables. A la correspondència de cada valor, s’introdueixen les fórmules que comptabilitzen els dies i realitzen totals. Mostrem algunes imatges.

Imatge d’un full mensual:

Imatge del full corresponent als totals:

Aplicació realitzada amb Excel. Per a utilitzar aquesta aplicació és necessari disposar del programa MS Excel. L’aplicació està realitzada en idioma Castellà. Nota: Les dades inserides en les imatges són fictícies.