Gestió Serveis Assistencials

Aquest programa es va realitzar per a una empresa que dona serveis assistencials: domèstics i d’atenció a persones grans. La aplicació comprèn una part per la gestió realitzada als clients i una altra part per als treballadors que realitzen els serveis. El programa recull els serveis realitzats, mitjançant fulles d’assistència i factura als clients. També fa les liquidacions pels treballadors que realitzen els serveis. A continuació detallem l’aplicació:

Gestió Clients:

  • Dades de filiació.
  • Dades del Centre Clínic o Hospitalari on pot estar ingressat el client.
  • Dades de filiació sobre la persona responsable del Client.
  • Dades per a facturar els serveis realitzats:
   • Dies i Horaris.
   • Tipus de servei a realitzar.
   • Si té alguna Mútua o Entitat (a més es pot establir si la facturació es realitza al Particular o a una Entitat concertada).

 • Cercador de Clients.

Gestió Treballadors:

 • Dades de filiació.
 • Tipus de treball que realitza.
 • Disponibilitat (Matins, tardes, nits, horari).
 • Dades bancàries per les liquidacions.
 • Cercador de Treballadors.
 • Llistats de treballadors:
  • Per tipus de servei.
  • Per sexe i nacionalitat.
  • Per servei, sexe i nacionalitat.

Gestió de Facturació:

  • Fulles d’assistència corresponents als treballadors.

  • Fulles d’assistència que faciliten els clients.
  • Contrast entre hores d’assistència.

  • Facturació a Clients i Entitats.

 • Liquidacions als treballadors.
 • Històric de factures:
  • De Clients.
  • D’Entitats.
  • De Treballadors.

Arxius auxiliars (mestres):

 • Barris.
 • Càrrecs.
 • Codis Postals i Poblacions.
 • Entitats concertades.
 • Hospitals o Centres Clínics.
 • IVA aplicable.
 • Tipus de treballs que es realitzen.

Aplicació realitzada amb Access. Per a utilitzar aquesta aplicació és necessari disposar del programa MS Access. L’aplicació està realitzada en idioma castellà, però es pot traduir a altres idiomes i personalitzar. Nota: Les dades inserides en les imatges són fictícies.