Gestió Producció Construccions Metàl·liques

Gestió de Producció de Construccions Metàl·liques realitzada amb un llibre Excel. Es tracta d’una gestió, per a realitzar l’entrada de les comandes dels clients, i desgranar aquestes comandes, en les especificacions tècniques, necessàries per a produir els productes. També es gestionen, les entrades de matèria primera, l’estat de l’estoc i es fan estadístiques de consum i rendiment. El llibre es compon de 17 fulles que es fan visibles o invisibles, en funció del que l’usuari tria, en el menú inicial, i que interactuen entre elles, amb formules entrellaçades.

El llibre Excel, originalment estava realitzat pel propi client, però tènia certes mancances i fallades. La nostra labor va ser estabilitzar-ho, ampliar-ho amb més fulls, generar més macros i programació. A continuació expliquem amb més detall, la seva composició.

Gestion Construcciones Metalicas Entrada

L’entrada de dades, es realitza en el Full de Taller. Una vegada entrades les dades, es prem un botó que activa una macro. Aquest botó, diposita les dades en el full de Comandes, dels clients. En el Full de Comandes, també es poden introduir comandes de manera manual. Però és millor utilitzar el Full de Taller, perquè a més d’introduir la comanda, hi ha botons per a imprimir la comanda i els fulls de taller, que han d’anar a fàbrica. En aquest full de càlcul, també hi ha un quadre d’alertes d’estoc, amb una macro que actualitza la informació.

Gestion Construcciones Metalicas Entrada Pedidos

Gestion Construcciones Metalicas Lista Pedidos

Hi ha un full amb Models predefinits, dels quals es pot fer esment des del full de Taller, en introduir la comanda. Això facilita l’entrada de dades.

Gestion Construcciones Metalicas Modelos

Una altra full s’utilitza per a l’Entrada de Material, és a dir, comandes als proveïdors. A part, en el mateixa full, hi ha un quadre amb l’últim preu Kg de cadascuna de les matèries primeres.

Gestion Construcciones Metalicas Entrada Material

El full Resum Estoc, desgrana l’estat de les matèries primeres, indicant l’estoc real, l’estoc sobre comanda, les entrades pendents, el material reservat, i s’indiquen les quantitats per a establir les alertes, en arribar als mínims. També s’han inclòs semàfors per a les alertes d’estoc. Dins d’aquest full de càlcul, també s’inclou una quadre d’alertes d’estoc, que és el que alimenta les alertes del Full de Taller.

Gestion Construcciones Metalicas Stock

Tota la matèria primera, s’expressa en Kg. És a dir, una comanda reflecteix unes mesures en cm o metres, però aquestes mesures s’han de convertir en Kg, utilitzant el pes específic de cada material. D’aquesta forma, podem establir un full resum per a mostrar els Kg. consumits de cada material.

Gestion Construcciones Metalicas Consumos

En una altra full, calculem el Rendiment de cada material, sobre la diferència entre el preu de compra i el de venda, per cada comanda i per cada material.

Gestion Construcciones Metalicas Rendimiento

A part de tota aquesta gestió, el nostre client ens va demanar integrar en el mateix llibre, però en fulles a part, la compra de material esporàdic i poc habitual, la venda d’aquest material, i el seu control d’estoc. Mostrem una imatge de cadascun d’aquests tres fulls.

Gestion Construcciones Metalicas Entradas Especiales

Gestion Construcciones Metalicas Ventas Especiales

Gestion Construcciones Metalicas Stock Especiales

Finalment, en el llibre de càlcul, hi ha fulls per a establir la impressió dels fulls de fabricació, que no mostrem, i que, mitjançant macros, s’estableixen les dades a imprimir. Hi ha alguns fulls més que serveixen per a complementar les dades, com el full auxiliar que sí mostrem a continuació, i que conté entre altres dades, les dades que es mostren en els camps desplegables.

Gestion Construcciones Metalicas Auxiliares

Aplicació realitzada amb Excel. Per a utilitzar aquesta aplicació és necessari disposar del programa MS Excel. L’aplicació està realitzada en idioma Castellà. Nota: Les dades inserides a les imatges són fictícies.

Amb la intenció de millorar la qualitat dels productes fabricats, s’està desenvolupant una altra aplicació que parteix dels conceptes d’aquest full de càlcul, però que aprofundeix a identificar cada matèria primera i el seu recorregut en els diferents processos de producció, de manera que es pugui tenir la traçabilitat de les matèries primeres i del producte finalitzat.