Gestió per una Associació de Periodistes

Programa de Gestió per a una Associació de Periodistes. L’aplicació permet gestionar les dades dels associats, publicacions, entitats, organismes, generar els rebuts domiciliats al banc per a les quotes dels associats i obtenir llistats. A continuació expliquem amb més detall la gestió que realitza el programa:

Gestió dels associats:

 • Persones:
  • Socis en situació d’Alta/Baixa.
  • Periodistes aspirants que consulten/que no es van fer socis.
  • Periodistes no socis que volen rebre informació.
  • Periodistes no socis eliminats.

 • Empreses:
  • Associades.
  • No associades o antigues.
  • Altres editorials.

 • Publicacions:
  • D’editorials corresponents a membres actuals/antics de l’associació.
  • Altres, en edició/publicació i que tinguin suspesa la seva edició o desaparegudes.

 • Entitats Periodístiques:
  • Associades.
  • No associades o antigues.
  • Altres editorials.
 • Capítols Nacionals de l’Associació:
  • Associades.
  • No associades o antigues.
 • Varis:
  • Associades.
  • No associades o antigues.
 • Organismes Nacionals e Internacionals:
  • Associades.
  • No associades o antigues.
 • Generar la domiciliació de la quota de soci:
  • Dades fiscals, bancaries i quota que paga l’associat.
  • Generar l’arxiu que s’envia al banc.

Llistats:

 • Socis.
 • Socis per província.
 • Socis per activitat sectorial.
 • Altes i baixes.
 • Impressió d’etiquetes.

Aplicació realitzada amb Access. Per utilitzar aquesta aplicació es necessita tenir MS Access. L’aplicació està realitzada en idioma castellà. Es pot traduir a altres idiomes i personalitzar. Nota: Les dades inserides a les imatges son ficticies.

Aquesta aplicació és semblant al que avui dia és un CRM (sigles en anglès de Gestió de les relacions amb clients).