Gestió Pàrquing Bicicletes, Taller, Taquilles i Dutxes

Una empresa situada a Rio de Janeiro (el Brasil), ens va sol·licitar una aplicació a mida, per a gestionar un pàrquing de bicicletes. L’aplicació també ha de contemplar l’oferta del servei de dutxes i lloguer de taquilles. A més, com a serveis extra, ofereix tovalloles, sabó als clients i reparacions o manteniment de les bicicletes. També disposa de maquines expenedores de begudes i rebosteria.

Per a gestionar tots aquests serveis, l’aplicació disposa d’una gestió principal i una altra d’auxiliar, i està preparada per a treballar amb diversos ordinadors, situats en la recepció i sortida del pàrquing, en l’àrea de vestuaris i en la d’administració.

Dins la gestió principal resolem el servei de pàrquing de bicicletes, el lloguer de taquilles i el servei de dutxes. A més es preveu la facturació de productes o serveis varis, per l’arranjament d’una burxada, la no devolució de tovalloles, targeta de dutxa no retornada, venda de sabó, etc.

Dins la gestió auxiliar, trobem el servei dels bons contractats i el control del temps consumit, d’aquests bons. També està el control de les places de pàrquing disponibles i ocupades, així com el control de taquilles. Finalment, en aquesta part de l’aplicació trobem les tarifes que s’apliquen a aquests serveis.

Gestion Bicicletas Gestion Principal

A continuació expliquem amb més detall, l’aplicació:

Inicialment, s’ha de fer l’alta de clients, per a donar entrada al pàrquing de bicicletes. Si el client ja existeix, el programa mostra un cercador per a facilitar l’accés a les dades:

Gestion Bicicletas Buscador Clientes

La fitxa del client contempla les seves dades bàsiques, la seva imatge captada amb una webcam i les dades bàsiques de la seva bicicleta, també amb una imatge d’aquesta, aprofitant la webcam. Es contempla la possibilitat que el client pugui tenir diverses bicicletes:

Gestion Bicicletas Ficha Clientes

A més, al costat de les dades del client, anotem el bonus que contracta, que contempla les dates en què durarà el servei i un històric de bonus contractats, amb els dies usats en cadascun:

Gestion Bicicletas Bono Clientes

Per a efectuar l’entrada al pàrquing, el programa emet un tiket, amb dades bàsiques sobre la bicicleta i el bonus contractat, més un codi de barres, per a facilitar la seva posterior localització i identificació. A la pantalla, el programa mostra la imatge del client i de la bicicleta, per a facilitar la identificació visual:

Gestion Bicicletas Tiket Entrada

En el moment d’efectuar la sortida del pàrquing, un lector de codi de barres, facilitarà la identificació i localització de la bicicleta. En el formulari, l’aplicació mostra la imatge de la bicicleta, de l’usuari i les dades del seu bonus actualitzades al consum realitzat, més el detall de la seva facturació:

Gestion Bicicletas Tiket Salida

Dins l’apartat dels arxius auxiliars, trobem el control de places de pàrquing i taquilles ocupades o lliures, més les taules de preus o bonus que el client pot contractar, més els preus pels serveis o productes extres (temes de taller, sabó, tovalloles, targetes dispensadores, etc.). A més, l’aplicació contempla un calendari, per a determinar els dies laborables i diferenciar-los dels festius. Finalment, també s’introdueixen dades relatives als colors de les bicicletes, marques i models. A més de, codis postals, barris, estats, professions, etc.:

Gestion Bicicletas Gestión Auxiliar

Aplicació realitzada amb Visual.Net i base de dades SQL. Per a utilitzar aquesta aplicació és necessari disposar com a mínim de la versió SQL Express. L’aplicació està realitzada en idioma Portuguès. Es pot traduir i adaptar. Nota: Les dades i fotografies inserits en les imatges són fictícies.