Gestió Mèdica per Cirurgians

Programa de Gestió Mèdica per Cirurgians, que implica:

 • Agenda de visites per donar hores.
  • Fitxer de pacients amb:
   • Cercador de pacients.

   • Dades de filiació per pacient.

   • Visites anteriors realitzades al mateix pacient.

   • Dades clíniques (al·lèrgies, hàbits tòxics, antecedents, enfermetat actual).

   • Intervenció (descripció de la intervenció, equip quirúrgic (cirurgià, 1er ajudant, 2on ajudant, instrumentalista, anestesista)).

   • Curs clínic (informe mèdic intern).

   • Història clínica (informe mèdic que es lliure al pacient, utilitzant una plantilla de Word).

  • Disposa d’arxius complemetentaris per a crear al·lèrgies, hàbits tòxics, codis postals i poblacions, diagnòstics, intervencions, metges col·laboradors, entitats o mútues, especialitats mèdiques, models per a històries clíniques, etc.

  Aplicació realitzada amb Access. Per a utilitzar aquesta aplicació és necessari disposar del programa MS Access. L’aplicació està realitzada en idioma català, però es pot traduir a altres idiomes i personalitzar. Nota: Les dades inserides en les imatges són fictícies.