Gestió de Reparacions per un Servei Tècnic Oficial de Reparació de Càmeres Fotogràfiques

Aplicació realitzada per a un SAT oficial, de càmeres fotogràfiques, amb la idea de realitzar la gestió completa de l’empresa. Abasta l’entrada per a identificar la màquina a reparar, el comunicat de reparació, la gestió del taller, fins a la seva sortida i lliurament. Inclou la gestió de l’estoc, les compres de material a proveïdors i la importació/exportació de dades a un sistema IBM AS/400 i a la pàgina web, per a publicar les reparacions acabades.

Gestió de Clients i/o usuaris:

 • Cercador de clients.
 • Fitxa del client, amb llista d’empleats i càrrecs.
 • Cercador d’usuaris.
 • Fitxa de l’usuari, amb llista d’empleats i càrrecs.

Gestió de reparacions:

  • Recepció/entrada d’articles:

    • Entrada inicial de dades des de mostrador o per importació de dades.
     • Diferenciació entre client i usuari.
     • Marca i model de l’article a reparar.
     • Explicació de l’averia.
     • Historial de reparacions.
    • Confecció de l’admissió de la reparació:
     • Tècnic que realitza la reparació.
     • Reparació amb garantía o a cost (aplicació de tarifes).
     • Frases preestablertes per l’explicació de la reparació.
     • Recanvis aplicats a la reparació i preus.
     • Temps dedicat i preu hora.
     • Accesoris que inclou l’article.
     • Notes de la reparació.
    • Cercador de reparacions:
     • Per client.
     • Per Població i/o Província del client.
     • Per número de reparació del client.
     • Per número de sèrie.
     • Per Marca i/o Model.
     • Per categoría.
     • Per tècnic.
     • Per data d’Entrada i/o Sortida.
    • Cercador de reparacions pendents i sense tècnic adjudicat.

Gestió de taller:

   • Cercador de reparacions que permet realitzar la gestió per crear els albarans.
   • Albarà de sortida per reparació.
   • Cercador d’albarans per facturar.
   • Facturació d’albarans, per client, agrupant un o diversos albarans.
   • Cercador de Reparacions per Facturar (que no tenen albarà).
   • Facturar altres Productes i/o Serveis.
   • Cercador de Factures.

Gestió d’Arxius externs:

   • Importació/Exportació de dades de/a un ordinador IBM AS/400.
   • Exportació de reparacions per publicar a la web.

Gestió d’stock:

   • Control de l’stock (per referència, per proveïdor).
   • Fitxa de l’article amb la relació de comandes realitzades per cada article.
   • Comandes: Gestió de compres de material (per realitzar les reparacions).
   • Control de les comandes a proveïdors (per número de comanda, per proveïdor, per mes de la comanda, per mes del lliurament, per referència de l’article, pels que estan pendents d’arribar).
   • Estadístiques sobre les reparacions (entre Dates, per Client, per Tècnic, per Població i/o Província dels Clients, per Marca i/o Model, per Tipus de Reparació).

Arxius auxiliars (mestres):

   • Accessoris
   • Càrrecs
   • Categoríes
   • Còdics Postals, Poblacions i Províncies
   • Frases tipus per a les reparacions
   • Proveïdors
   • Reclamacions
   • Tarifes
   • Tècnics
   • Tipus de Model
   • Tipus de Reparacions

Aplicació realitzada amb Access. Per a utilitzar aquesta aplicació és necessari disposar del programa MS Access. L’aplicació està realitzada en idioma castellà. Nota: Les dades inserides a les imatges son ficticies.