Gestió de Recursos Mèdics (ERP) en Dermatologia Quirúrgica

Programa gestió de recursos mèdics (ERP), per a un centre Mèdic Quirúrgic amb Tractaments amb Làser. L’aplicació inclou una agenda que busca la màxima disponibilitat en barrejar l’agenda de cada recurs i consensuar hores coincidents. Vàlid per a consultes amb múltiples metges, sales o boxs, quiròfans, aparells, terapeutes, ajudants, etc. Quan un pacient requereix hora amb una combinació dels recursos i falta saber quan hi ha la primera hora disponible. Es poden enviar SMS’s als pacients des de l’agenda per a recordar-los l’hora de visita. També es realitza la gestió mèdica, gestió d’imatges (per a l’abans i després del tractament), gestió administrativa (pressupostos, albarans, facturació, liquidacions, etc.), gestió comptable (analítica i general) i es faciliten les estadístiques corresponents.

A continuació expliquem l’aplicació amb més detall:

L’aplicació es va realitzar com si fos una pàgina web, de manera que tots els usuaris de l’aplicació poden utilitzar-la des de qualsevol dispositiu connectat a internet i per tant des de qualsevol lloc.

L’Agenda mostra inicialment un panell de control, amb la llista de pacients del dia, per a saber els pacients programats, els que ja estan dins la sala d’espera, la visita que es troba en la consulta, i els que han finalitzat la seva visita. A més mostra alertes, en les que apareixen els pacients reprogramats, els pacients no presentats i les indisponibilitats que hagin aquest dia. També és possible imprimir el planing del dia, per sales o boxes, per metges o per aparells:

A més mostra la disponibilitat de múltiples recursos:

Una altra imatge de l’agenda, mostra el detall d’ocupació recurs per recurs, per a un dia:

El programa pot suggerir dates, tenint en compte tots els recursos que intervenen i l’agenda de cada recurs, proposant els dies i hores disponibles:

També és possible realitzar reprogramacions i sobresaturar l’agenda, de visites:

La gestió mèdica, reflectida a la fitxa del pacient, inclou la possibilitat d’entrar les dades de filiació, fins i tot si el pacient és un menor, dependent dels seus pares. Després inclou un apartat d’expedients clínics, lligats al pacient. L’expedient triat, es mostra com a expedient actual, al qual és possible realitzar una planificació de sessions, veure les cites que tingui programades, realitzar pressupostos per al tractament indicat, confeccionar els albarans conforme progressi el tractament i es realitzin els pagaments, i guardar una col·lecció d’imatges, per a verificar l’abans i després del tractament:

Evidentment, també hi ha un cercador de pacients, que inclou els pacients sense fitxa, ja que en donar hora per telèfon, per a pacients nous, se’ls pren només algunes dades bàsiques. Normalment per telèfon, no es prenen correctament les dades i és millor fer una presa de dades bàsica i després amb el pacient en persona, fer l’entrada de dades definitiva:

Per a la gestió comptable, el programa permet una comptabilitat general i una comptabilitat analítica. La comptabilitat analítica existeix, perquè a les tarifes, en els pressupostos i en els albarans s’han especificat els costos al detall:

També realitzen liquidacions diàries o entre dates, és a dir, l’aplicació permet realitzar un procés automàtic de generació d’anotacions comptables per a la liquidació d’efectiu i volants de mútues. A més, en generar les anotacions, realitza també les anotacions de cobrament amb el número de contra-anotació de la liquidació. Finalment aquest apartat genera un llistat i un arxiu Excel, amb el detall de la liquidació:

Per a l’obtenció de llistats sobre les actuacions realitzades, posem a disposició un motor de filtres, on exposem a l’usuari una llista de camps que pot utilitzar per a crear els seus filtres personalitzats, un apartat de condicions, un altre de classificació (ascendent/descendent) i la possibilitat de desar el filtre creat per a executar-lo en diverses ocasions:

Per al manteniment de l’aplicació, disposem de dades per a disponibilitats, fungibles, horaris, indisponibilitats, làsers, persones, rols de cada usuari, preferències, referències, sales o boxs, tarifes i tractaments:

A més hi ha disponibles arxius auxiliars (mestres), entre els quals destaquem: centres de cobrament, centres de cost, estat de les fase en els tractaments, motius indisponibilitats, rols, tipus d’albarà, tipus de pagament, tipus de recursos, etc.:

Finalment l’aplicació mostra un menú personal, perquè cada usuari pugui editar les seves dades d’accés a l’aplicació, horaris, indisponibilitats, i pugui veure el panell de control corresponent a les seves visites (en el cas de metges, terapeutes, ajudants, en definitiva, per a cada recurs):

Aplicació realitzada amb Visual.net i SQL. L’aplicació està realitzada en idioma català. Es pot traduir i adaptar. Nota: Les dades i unes fotografies inserides a les imatges, són fictícies.