Gestió de les hores extra, amb Excel

Per a una empresa que necessita calcular les hores extra realitzades pels seus empleats, confeccionem un senzill full de càlcul.

L’empresa té diversos tipus d’empleats, dels quals requereix conèixer les hores treballades. Per a saber la varietat de treballadors i les seves hores, es crea una taula auxiliar, en el mateix full, que contempla el nombre d’hores que ha de realitzar cada empleat, per contracte. En aquesta taula disposem un “codi per a cada tipus d’empleat”, una descripció i les seves hores laborables.

Per a determinar les hores treballades per cada empleat, realitzem una altra taula, en la qual posem la data, el nom de l’empleat, la seva hora d’entrada i la seva hora de sortida. A continuació calculem les hores i minuts transcorreguts, entre les dues hores. Llavors, s’introdueix el “codi per a cada tipus d’empleat” (definit a la taula auxiliar), per a saber com és el seu horari per contracte, i mitjançant fórmules de cerca i referència, es localitzen les hores que ha de realitzar i a continuació restem aquestes hores, a les quals ha fet. El resultat són les hores extra realitzades.

Calcular hores extra

Aplicació realitzada amb Excel. Per a utilitzar aquesta aplicació és necessari disposar del programa MS Excel. L’aplicació està realitzada en idioma castellà. Nota: Les dades inserides en les imatges són fictícies.