Gestió de Cursos

Aplicació pel seguimient de cursos realitzados als socis d’una associació. Son cursos orientats a la restauració de mobles antics. La finalitat del programa es la de crear cursos, organitzar un calendari/horari diari i setmanal, veure el nivell d’ocupació de les classes i realitzar la gestió de cobrament de les quotes. A continuació expliquem amb més detall la gestió del programa:

  • Creació de cursos (Nom, Materia, Aula, Dia, Horari, Professor, etc.).

  • Cercador de cursos.

  • Alta de socis que participen en els cursos (Dades de filiació, activitat professional, seguiment de quotes, etc.).

  • Cercador de socis.

  • Sol·licitut de cursos per part dels socis (Soci, curs al que s’apunta, horari escollit, places demanades, preu del curs, etc.).

  • Agenda de cursos setmanal, amb els diferents horaris i nivell d’ocupació d’alumnes per cada curs.

  • Llistats:
   • Alumnes per curs.
   • Alumnes en tots els cursos actius.
   • Pendents de pagar.
   • Matrícules.
   • Estadístiques.

 • Arxius auxiliars.
  • Aules.
  • Codis postals i poblacions.
  • Contraseyes d’accès.
  • Dies de classe.
  • Horaris.
  • Matèries.
  • Professors.
  • Relació amb l’associació.
  • Tipus de cursos.

Aplicació realitzada amb Access. Per a utilitzar aquesta aplicació és necessari disposar del programa MS Access. L’aplicació està realitzada en idioma català, però es pot traduir a altres idiomes i personalitzar. Nota: Les dades inserides a les imatges son ficticies.