Gestió d’Antiquaris

Aplicació per a portar la gestió de compra/venda d’antiguitats, la seva reparació i restauració. Es tracta la compra d’articles, la seva restauració, amb el detall dels treballs realitzats i costos, i finalment la seva venda. L’aplicació contempla les anotacions comptables bàsiques (no és una comptabilitat oficial), per al control d’ingressos i despeses. A continuació expliquem un detall més ampli del programa:

Gestió Principal:

  • Compra/Venda:
   • Dades relatives a l’article (codi, categoria, descripció, dates d’adquisició i venda, costos de compra, de restauració, preu de venda, client al qui es ven l’article, valor real de la venda i marge obtingut, control de cobrament total o parcial, i final).

  •  
  • Restauracions:
   • Dades relatives a la restauració (article, client, descripció, treball de restauració, data de lliurament, pressupost, preu hora, hores invertides, import restauració, import material extra, preu final, cost de transport, etc.).
   • Detall de la restauració (diari relatiu a la peça, amb data i temps dedicat).
   • Utilitat per a agrupar hores dedicades entre dates i calcular el preu de la restauració.
   • Despeses extres a la restauració (descripció i preu).

  •  
  • Apunts comptables (partides i contrapartides, import en l’haver i en el deu, notes, etc.).

Arxius auxiliars (mestres):

  • Articles (categories).

  • Clients (dades de filiació i fiscals).

 • Codis Postals i Poblacions.
 • Partides (conceptes comptables).
 • Proveïdors (Dades de filiació i categoria articles que subministra).

Aplicació realitzada amb Access. Per a utilitzar aquesta aplicació és necessari disposar del programa MS Access. L’aplicació està realitzada en idioma català, però es pot traduir a altres idiomes i personalitzar. Nota: Les dades inserides a les imatges son ficticies.