Fulla Excel per a calcular indemnitzacions per acomiadaments col·lectius o individuals

Es tracta d’un full de càlcul, enfocada com a plantilla per al Fogasa (Fons de Garantia Salarial), perquè els advocats puguin negociar acomiadaments col·lectius o individuals.

La fulla està plantejada per a poder posar molts treballadors. Calcula per a tots ells col·lectivament i de manera individual, els costos salarials i de l’acomiadament, amb diferent quantitat de dies treballats per any. El nombre de dies es pot canviar, per a calcular al moment els costos que pot representar. Presenta set supòsits simultanis: FOGASA al 100% amb topall, FOGASA al 60% amb topall, FOGASA al 40% amb topall, indemnització real, FOGASA al 40% sense topall, Diferència 40% amb topall – 40% sense topall, Empresa 60% sense topall + diferencia anterior.

Mostrem la fulla per a acomiadament col·lectiu:

Mostrem la fulla per a acomiadament individual:

Més tard, vàrem realitzar una variant d’aquestes fulles en un nou llibre, també com a plantilla però per dates, que calcula per salari col·lectiu diari, per salari personal diari, per salari col·lectiu mensual, per salari personal mensual i per Fogasa, en diari i mensual, amb diferents suposats.

Mostrem la fulla per a acomiadament Col·lectiu diari:

Mostrem la fulla per a acomiadament Personal diari:

Mostrem la fulla per a acomiadament Col·lectiu mensual:

Mostrem la fulla per a acomiadament Col·lectiu mensual:

Mostrem la fulla per a Fogasa diari i mensual:

Aquestes plantilles són d’utilitat per a advocats laboralistes i graduats socials. Es poden utilitzar com a eina de negociació entre l’empresa i els treballadors.

Aplicació realitzada amb Excel. Per a utilitzar aquesta aplicació és necessari disposar del programa MS Excel. L’aplicació està realitzada en idioma Català. Nota: Les dades inserides en les imatges són fictícies.