Alguns dels nostres porjectes

Aplicacions desenvolupades per:

Biblioteques, Associacions, Gestió analítica a una empresa Constructora, Bases de dades per realitzar Mailings, Bufets d’advocats (amb àrea fiscal, mercantil i laboral), Control de Cavallerisses (agendes per l’alimentació, entrenaments, veterinaris, medicació, control comptable de despeses, etc.), Escoles amb control d’alumnes per curs i classes.), Gestió per Subministraments d’Automoció, Gestió mèdica per a Cirurgia, Gestió mèdica per un Centre de Diagnòstic per la Imatge, Gestió Mèdica per a estadístiques en Medicina Interna, Gestió Mèdica per a estadístiques en Traumatologia, Gestió de Personal per a una empresa de serveis de la llar i Tercera Edat, Gestió Taller Mecànic de Camions, Receptes de Cuina, Gestió d’Antiquaris, etc.

Aplicacions de gestió integrades:

  • Gestió de reparacions per a Serveis Tècnics de màquines fotogràfiques, amb albarans, facturació, compres, estoc, control de comandes, estadístiques, importació i exportació de dades a un ordinador IBM AS/400.

  • Gestió estadística sobre les reparacions fetes, per a empreses de manteniment de l’enllumenat públic. Aplicació feta amb Access que combina amb Word, per generar els informes que es presetaràn als seus clients. (Connexió a BDSQL per a l’obtenció de dades, processament i elaboració d’informe).

  • Gestió de Producció per a empresa del sector de revelat fotogràfic digital i enquadernació: Recepció de comandes, gestió de clients, control d’incidències, elaboració de fulles d’enviament amb codis de barres, lectura de codis de barres per a la recepció dels enviaments, accés des d’Internet per a cada client a fi de mostrar l’estat de la seva relació de comandes.

  • Gestió de flotes de vehicles, per vehicles en cessió, per als departaments o gabinets de premsa dels fabricants d’automòbils, amb agenda gràfica per vehicle, reserves, autoritzacions, control del parc i localització, facturació i estadístiques: per mitjà, periodista i publicacions realitzades sobre els vehicles testats (gestió de la reputació). També per vehicle, per marca, per model, per motor, etc.

  • ERP – Gestió dels recursos en un centre mèdic on realitzen diversos tractaments amb Làser. Conté una agenda que ofereix les hores disponibles segons els recursos a utilitzar (metge, terapeuta, ajudant, aparell, sala, etc.) i que mostra de forma gràfica, barrejant els recursos o per separat, el seu nivell d’ocupació. Fàcil i ràpida introducció de dades. Realitza la gestió mèdica dels pacients, de facturació, comptabilitat analítica i general. Inclou mòdul per complir la Llei de Protecció de Dades amb els pacients. També disposa d’un arxiu fotogràfic pel seguiment dels tractaments aplicats a cada pacient.

  • Programa per al control d’ordres de Treball: introducció de dades, control d’hores i costos, informes i estadístiques. Per a diverses delegacions i recursos.

  • Programa de Gestió per a empreses que realitzen la Prevenció de Riscos Laborals d’altres empreses. El programa gestiona les dades dels seus clients, centrals i delegacions, amb informació sobre la quantitat de treballadors i les modalitats que els contracten a nivell d’especialitats Tècniques i de Vigilància de la Salut. També incorpora informació sobre la facturació dels serveis contractats per cada client. Genera tots els llistats necessaris per la presentar als organismes oficials i de control de facturació i comptable. També importa/exporta dades a altres aplicacions (programes per vigilància de la salut, programes de comptabilitat). Té incorporada la gestió dels contractes, per realitzar la combinació dels mateixos amb les dades dels clients i la gestió documental de tots els documents per client.

  • Connexió a SAP per actualitzar base de dades realitzada en MS Access, per al departament de personal.

  • Programa per extreure estadístiques d’un programa de control de canvis.

  • Programa per la gestió d’un pàrquing de bicicletes, amb la venda de diversos tipus d’abonaments i serveis afegits (taller, dutxes, tovalloles, sabó, etc.). El programa es va realitzar per a una empresa situada a Rio de Janeiro (el Brasil).

Desenvolupaments en Fulls de càlcul segons les especificacions dels nostres clients: