Llibre Excel per a les nòmines d’una empresa

Es tracta d’un llibre Excel, per al departament de personal d’una empresa, que conté diversos fulls, amb la finalitat de realitzar el seguiment mensual de les nòmines. El llibre Excel presenta un full mensual, mantenint un total de 24 fulls, dos anys. Dins de cada full, trobem una columna per a cada mes de l’any, de manera correlativa, és a dir, si estem a l’abril, es mostren les columnes d’abril de l’any anterior a abril del present any.

El nostre client, va demanar que féssim unes macros per afegir nous fulls i eliminar els antics i, que també afegissin i eliminessin columnes, al full de resum. La intenció era mantenir de la forma més automàtica possible, la creació de nous mesos i la seva correlació, respecte als fulls/mesos anteriors. El disseny del full de càlcul correspon al client.

Mostrem una imatge d’un dels fulls mensuals:

Mostrem una imatge del full resum:

Aplicació realitzada amb Excel. Per a utilitzar aquesta aplicació és necessari disposar del programa MS Excel. L’aplicació està realitzada en idioma Castellà. Nota: Les dades inserides en les imatges són fictícies.