Llibre de càlcul per calcular totals mensuals mitjançant la selecció d’una variable

Un centre clínic, ens va demanar ajuda, per la confecció d’un llibre de fulls de càlcul. En aquest full s’hi dipositen les dades de pacients visitats, procedents de diverses mútues, mitjançant una importació de la base de dades de gestió. Els fulls de càlcul agrupen la quantitat de visites realitzades per mes i dins de cada mes, per mútues i pels serveis realitzats.

Es va plantejar un llibre de càlcul amb tretze fulls de càlcul, un per a cada mes, més un full on mostrarar els totals.

La dificultat del càlcul va vindre perquè no tots els mesos, presentaven xifres per a totes les mútues en els diferents serveis. Més ben dit, podien faltar mútues i podien faltar valors en diversos serveis. Es presentaven caselles buides o desaparegudes.

Vàrem realitzar les fórmules adients, perquè es poguessin executar els totals, sense els problemes derivats per la falta de valors. Es van utilitzar fórmules condicionals, de cerca i referència, i d’informació, per verificar si el valor buscat donava error (#N/A) o si el valor era un nombre.

Mostrem com a exemple un mes, amb dades similars a les rebudes a la importació. Podem observar, que algunes caselles apareixen buides i que falten els identificadors de dues mútues. A la capçalera de cada columna, tenim cada un dels serveis:

El full de totals, permet seleccionar el Servei i després, fa el càlcul del Total Anual, per a cada Mútua i per a cada mes:

Mostrem una imatge ampliada en la qual s’observa com es poden canviar els serveis. Els totals canvien segons la selecció realitzada:

Aplicació realitzada amb Excel. Per utilitzar aquesta aplicació cal disposar del programa MS Excel. L’aplicació està realitzada en idioma castellà. Nota: Les dades inserides a les imatges són fictícies.