Inserció de Macros per imprimir, en fulls de càlcul dels nostres clients

Un client ens va sol·licitar que per a la seva facilitat, creéssim macros d’impressió en els llibres de càlcul que ja tènia existents. Aquests llibres, contenen uns 30 fulls, amb informació econòmica de les seves delegacions. En cada full es van introduir diversos botons, per a imprimir diverses àrees.

La tasca d’impressió, requereix marcar una àrea d’impressió i després realitzar l’acció d’imprimir. Aquestes tasques poden ser molt repetitives, i són propícies al fet que es facin macros que facilitin la tasca als usuaris, evitant errors i millorant l’eficiència de les accions.

Normalment agreguem un botó que executa l’acció, associat a una macro, incorporant el nom de l’àrea d’impressió. Per exemple, Vendes, Vendes acumulat 6 mesos, % impagats, Impagats 6 mesos, etc. Mostrem algunes imatges com a exemple:

macros impressió

Aplicació realitzada amb Excel. Per a utilitzar aquesta aplicació és necessari disposar del programa MS Excel. L’aplicació està realitzada en l’idioma del client. Nota: Les dades inserides a les imatges són fictícies.