Gestió Processos Fabricació

Programa per a registrar les dades relatives a la peça a fabricar, amb un camp en el que s’explica el procés de fabricació i una imatge fitada d’aquesta. La finalitat és que els operaris puguin tenir accés a la fitxa de fabricació i imprimir-la.

L’aplicació té una entrada per a oficina i una altra per a taller, per evitar una errònia manipulació de les dades.

Aplicació realitzada amb Access. Per a utilitzar aquesta aplicació és necessari disposar del programa MS Access. L’aplicació està realitzada en idioma castellà, però es pot traduir a altres idiomes i personalitzar. Nota: Les dades inserides a les imatges son ficticies.