Gestió per Subministraments d’Automoció

Aplicació realitzada per a una empresa que ven subministraments per a l’automoció. El programa té una gestió de clients, proveïdors i articles. També realitza el procés de facturació.

A continuació expliquem amb més detall l’aplicació:

La gestió de clients, a part de les dades de filiació i notes, registra la forma de pagament i dades bancàries, també mostra els albarans per client i les factures realitzades a cada client.

La gestió de proveïdors a part de les dades de filiació i notes, també mostra els seus albarans corresponents.

Per a la gestió d’articles, s’introdueix la referència pròpia, però també la del proveïdor, el preu de l’article, la comissió que s’aplica, una descripció, la quantitat per a l’estoc mínim, i l’estoc actual.

L’apartat de gestió implica la confecció de factures automàtiques, l’emissió de factures i rebuts manuals i estadístiques, per a saber les factures pendents, llistats de factures per client, comissions per comercial, venciments per proveïdor i factures per proveïdor.

Aplicació realitzada amb Access. Per a utilitzar aquesta aplicació és necessari disposar del programa MS Access. L’aplicació està realitzada en idioma castellà, però es pot traduir a altres idiomes i personalitzar. Nota: Les dades inserides a les imatges son ficticies.