Gestió per a Contractes de Prevenció de Riscos Laborals (PRL)

Per a una empresa que es dedica a la gestió de Riscos Laborals dels seus clients, vàrem crear una aplicació a mida que permet realitzar la tramitació administrativa dels contractes.

El programa té una part principal, per a gestionar les Dades dels Clients, els seus Contactes, els domicilis que tinguin (oficines centrals, delegacions, magatzems, fàbriques, etc.), Dades de Facturació, Contractes, Disciplines, Modalitats, etc.

També té una part auxiliar que complementa a la gestió principal, per a identificar les diferents activitats dels clients, CCAE, modalitats preventives, períodes de facturació, formes de pagament, aportadors, càrrecs dels contactes, tarifes, etc.

A més hi ha un apartat de llistats i exportació de dades, per a obtenir llistats dels clients, amb la finalitat de presentar a l’administració de cada comunitat autònoma les empreses concertades, obtenir llistats segons CCAE, saber els clients actius o de baixa, llistats econòmics de control global i per delegacions, de facturació i cartera prevista, etc. L’exportació de dades, s’utilitza per a actualitzar programes de facturació, comptabilitat i prevenció mèdica.

A continuació expliquem amb més detall l’aplicació:

L’entrada de dades dels clients, comporta tres apartats principals, que es subdivideixen en uns altres. Inicialment, s’introdueixen les dades de l’empresa principal o empresa mare, si aquesta té diverses delegacions o centres de treball i la quantitat total de treballadors coberts, entre altres dades:

Gestion PRL Entrada Datos

Existeix un cercador de clients, per a agilitar la seva cerca, per diferents criteris, com el seu NIF, nom, número de contracte, etc.:

Gestion PRL Buscador

A més el cercador disposa d’un filtre, perquè la cerca pugui ser delimitada, amb més criteris, per clients actius, per població, disciplines, modalitats, CCAE, aportador, tècnic, etc.:

Gestion PRL Filtro

El programa mostra un llistat a la pantalla, amb el resultat de la cerca, a partir del qual es pot entrar a la fitxa del client. Com hem dit en la introducció, la fitxa d’un client es divideix en diversos apartats. Després de les dades inicials de l’empresa, trobem les dades corresponents a cada delegació o centre. El programa agrupa en aquest apartat, tots els centres o delegacions corresponents a una mateixa empresa, amb la finalitat d’agrupar tot el que correspongui a un mateix contracte i la plantilla coberta en cada centre de treball:

Gestion PRL Delegaciones Centros

A part de les dades corresponents a cada centre, l’aplicació permet introduir les dades dels contactes que corresponguin a cada centre i les dades de facturació. Inicialment, pot ser que es facturi només a l’empresa de capçalera, agrupant tots els seus centres, però el programa permet guardar dades de facturació de cada centre, perquè sigui possible facturar a cada centre per separat:

Gestion PRL Datos Facturacion

A l’apartat de contractes, es registra, a més del número de contracte i la seva durada, les disciplines que contracta cada client, amb la modalitat per a cada disciplina i la quantitat de treballadors inclosos a cada disciplina. També s’especifiquen les quotes, per a especialitats tècniques i vigilància de la salut, indicant nombre de treballadors i altres valors que poden variar la quota final.

Un altre aspecte a tenir en compte en aquest apartat, és el seguiment dels contractes, és a dir, hi ha una segona part que podem veure al final de la imatge, que mostra la llista de renovacions del contracte, realitzada pel client, de manera que es poden recuperar les dades d’un contracte anterior:

Gestion PRL Contratos

A l’apartat d’arxius auxiliars o mestres, trobem la relació d’activitats que poden desenvolupar els clients, els aportadors que són empreses col·laboradores (amb les seves dades i la relació dels seus clients), els codis postals, poblacions, províncies i comunitats autònomes, les delegacions o oficines pròpies (amb les seves dades i relació dels seus clients), els empleats amb la seva fitxa i la configuració d’accessos a l’aplicació, etc. Mostrar com a exemple, la fitxa dels empleats i l’apartat de configuració d’accessos a l’aplicació:

Gestion PRL Empleados

Aplicació realitzada amb Visual.net i base de dades SQL. Per a utilitzar aquesta aplicació és necessari disposar de la base de dades SQL Express (mínim). L’aplicació està realitzada en idioma Castellà. Nota: Les dades inserides a les imatges són fictícies.