Gestió Ordres de Treball per a Encunyacions

La finalitat del programa és veure la llista d’ordres de treball i en quina fase es troba cadascun. La gestió del programa es realitza des de diversos ordinadors connectats en xarxa, però la llista de treballs es projecta a un televisor, que es troba en el taller, a la vista de tots els operaris.

El programa té un apartat d’Arxius Auxiliars, on s’introdueixen els Materials que s’usen en les encunyacions, la llista de clients, la llista d’operaris i la llista d’encunyadors. Després, en realitzar la gestió, podrem seleccionar els noms corresponents que intervenen en cada apartat.

Gestió Encunys Arxius Auxiliars

Entrada i edició de treballs:

Es un formulari dividit en dues parts:

  • La primera part registra el treball a realitzar i el nom dels operaris en cada fase del treball, més l’hora d’inici i final. També es registra la data, hora i lloc de finalització, i hi ha una casella per indicar la conclusió definitiva del treball.
  • La segona part mostra la llista de tasques en marxa, amb icones de colors que indiquen l’evolució del treball, en les seves diferents fases.

Els treballs es poden eliminar o ocultar de la llista de treballs.

Es pot canviar l’ordre dels treballs, per a establir una preferència en la seva execució.

A nivell d’impressió, és possible imprimir la llista de treballs, una de les ordres de treball, l’albarà de taller, i els planells de la peça que cal fabricar.

Gestió Encunys Entrada

L’edició de dades es limita a les hores d’inici, finalització i lliurament dels treballs. Es realitza per la Vista Taller:

Gestió Encunys Edició

La llista de treballs es mostra en el taller amb la Vista TV:

Gestió Encunys Vista TV

Finalment, a part dels informes d’impressió comentats abans, l’aplicació també realitza un llistat dels treballs, agrupats per operari i entre dates:

Gestió Encunys Informes

Aplicació realitzada amb Visual.Net i base de dades SQL. Per a utilitzar aquesta aplicació és necessari disposar de la base de dades SQL Express (mínim). L’aplicació està realitzada en idioma Català. Nota: Les dades inserides a les imatges, són fictícies.