Gestió Mercantil per Advocats

Aquest programa abasta diverses facetes per a la gestió mercantil dels advocats:

 • Dades de filiació d’una Empresa, Dades de la Societat (tipus societat, dades escriptura, registrals, dades econòmiques i comptables, tipus d’accions, dades sobre auditors, etc.), Dades dels administradors, Socis Nacionals, Socis Estrangers, Contactes en aquesta empresa, Models fiscals que gestiona el bufet per a aquest client, Registre de Documents d’Entrada relacionats amb la gestió del client, Registre de Documents de Sortida, Impressions realitzades (correspondència enviada al client).

 • Cercador de clients: Per nom de l’empresa, per expedient, per documents registrats d’entrada, per documents registrats de sortida, per dades sobre les escriptures, per localització d’expedients.

 • Contactes: Dades sobre les persones de contacte a cada Empresa (client): dades de filiació particular, dades corresponents a la societat (càrrec, telèfons, emails) i tipus d’informació que ha de rebre del bufet.

 • Dades sobre Professionals: per a tenir les dades d’altres Advocats, Procuradors, Notaris, Gestors, Auditors i Contraris.

 • Gestió d’Expedients: Dades d’un expedient, Relació amb altres expedients, Treballs realitzats, Historial, Documents generats amb Word/Excel, Missatges enviats i rebuts per email, Localització física.

  • Cercador d’expedients
  • Documents d’Entrada i Sortida
  • Control d’escriptures
  • Cercador d’escriptures
  • Localitzador d’expedients antics

 • Gestió de Comptabilitat:
  • Taula de Tarifes i Suplits
  • Taula de Tarifes i Conceptes
  • Comptabilitat del Client
  • Comptabilitat del bufet
 • Gestió Impressió:

  • En base a Empreses:
   • Per Model fiscal gestionat
   • Per Activitat
   • Llistat d’Empreses per Model
   • Llistat d’Empreses per Activitat
   • Llistat de totes les Empreses
   • Llistat de Contactes de les Empreses
  • En base a Contactes:
   • Per Professió
   • Tots els Contactes
 • Gestió d’e-Mails: Relació dels e-mails entrants i sortints per cada expedient.

 • Arxius auxiliars per complementar les dades (carregs, tipus de societats, tipus d’accions, tipus de documents, tipus d’operacions, localitzacions, codis postals, poblacions, configuració dels emails per usuari, etc.).

Aplicació realitzada amb Access. Per a utilitzar aquesta aplicació és necessari disposar del programa MS Access. L’aplicació està realitzada en idioma català, però es pot traduir a altres idiomes i personalitzar. Nota: Les dades inserides a les imatges son ficticies.