Gestió Etiquetes CLP per a Productes Químics

Una empresa de Productes Químics, va realitzar de la mà d’un dels seus treballadors, un programa d’etiquetes, per a enganxar-les en els envasos dels productes enviats als clients. Aquestes etiquetes indiquen el grau de perill dels productes que fabriquen. La nostra intervenció va ser per a ampliar i canviar el programa d’emissió d’etiquetes, realitzant una presentació més professional i afegir diferents formats d’etiquetes, fins arribar a l’actualitat, amb la normativa de les etiquetes CLP, promoguda per l’Agencia Europea de Substàncies i Mescles Químiques (ECHA) i l’Agencia Europea per la Seguretat i la Salut en el Treball.

El programa té una part de gestió dels productes i una altra d’arxius auxiliars (mestres).

La gestió de productes es divideix en cinc pestanyes: Producte, Seguretat, Documentació Tècnica, TPC i Anàlisi. En cada apartat es defineixen diferents aspectes per a cada producte.

Mostrem les pestanyes de Producte i Anàlisi:

A l’aplicació, també es pot realitzar el manteniment dels arxius auxiliars: grups de productes, famílies, subfamílies, frases que s’imprimeixen en les etiquetes, pictogrames i textos de les anàlisis:

L’objectiu final de l’aplicació, és imprimir l’etiqueta CLP del producte que s’ha fabricat, en el moment de la seva preparació, per a identificar-lo i enganxar-la en l’envàs. Mostrem un exemple genèric d’un producte fictici, amb diferents pictogrames:

Etiqueta CLP

Aplicació realitzada amb Access. Per a utilitzar aquesta aplicació és necessari disposar del programa MS Access. L’aplicació està feta amb idioma castellà. Nota: Les dades inserides a les imagenes són ficticies.