Gestió estadístiques Mèdiques per medicina interna

Gestió de dades sobre pacients ingressats en diferents unitats de medicina interna, per a realitzar estadístiques sobre aquests, a fi de presentar resultats a les mútues.

L’aplicació habia estat començada pels propis metges, de forma més casolana. El nostre treball va ser ampliar les dades, millorar la presentació i realitzar més estadístiques.

El programa disposa d’un cercador de pacients, que permet trobar-los per cognoms o per número d’informe:

La fitxa del pacient es divideix en diversos apartats que mostrem a continuació. Dades Personals:

Dades Administratives:

Antecedents:

Diagnòstics:

Complicacions:

Proves complementàries:

Altres dades:

i la redacció de l’Informe Mèdic. Aquest informe es pot realitzar a partir de diverses plantilles (que s’editen en els arxius auxiliars) i es pot imprimir mitjançant Word, per a aconseguir una millor presentació, o des del mateix Access:

Amb les dades introduïdes, s’obtenen Dades Estadístiques per diferents criteris, i s’imprimeixen en informes amb llistats i agrupacions de pacients segons criteris, també mitjançant gràfics de pastís o de barres (només mostrem un exemple):

A més hi ha un apartat de llistats per a la gestió amb les Mútues:

L’aplicació també té un apartat d’arxius auxiliars:

Aplicació realitzada amb Access. Per a utilitzar aquesta aplicació és necessari disposar del programa MS Access. L’aplicació està feta amb idioma castellà. Nota: Les dades inserides a les imatges són ficticies.