Gestió de Reparacions (en els sinistres de la llar)

Es tracta d’una aplicació per a una empresa que realitza reparacions a la llar, i treballa per a companyies asseguradores, que passen els comunicats dels sinistres ocorreguts. El programa permet introduir els fulls de treball, registrar dades de les asseguradores, gestores, perits, els abonats de les corresponents companyies, i també dels afectats pel sinistre que poden ser veïns afectats per una fuita d’aigua, etc. A més realitza la facturació corresponent als treballs realitzats i l’exportació d’aquestes factures a les diferents companyies asseguradores, per internet.

A continuació expliquem una mica més de detall de l’aplicació:

Com hem comentat abans, l’aplicació registra les dades de les gestores de les asseguradores. Existeix un cercador de Gestores, i una vegada trobada la fitxa de l’empresa gestora, aquesta es mostra amb els seus diversos apartats (dades bàsiques, dades dels seus contactes, asseguradores amb les quals treballa, perits que treballen amb ella, i els abonats, clients als quals se’ls ha fet alguna intervenció):

L’aplicació té un apartat per a buscar els contactes corresponents a les gestores i un formulari per a mostrar les dades dels contactes:

Igual succeix amb les companyies asseguradores, disposem d’un cercador per a trobar la fitxa corresponent, i una vegada trobada, les dades es mostren separades en quatre apartats (dades bàsiques, dades dels contactes de la companyia, perits que treballen amb ella, i els seus abonats, clients d’aquestes asseguradores, als quals se’ls ha fet alguna intervenció):

També hi ha un apartat per a buscar els contactes corresponents a les asseguradores i un formulari per a mostrar les dades dels contactes:

Per a registrar les dades dels perits, disposem d’un cercador i una fitxa amb les seves dades bàsiques, i la llista de gestores i/o asseguradores amb les quals treballa:

Els abonats, els clients de les asseguradores i gestores (indirectament), també es registren a la base de dades. L’aplicació disposa d’un cercador i quan els troba o es dóna un nou d’alta, la fitxa es divideix en cinc apartats (dades de l’abonat, contactes o parents de l’abonat, historial de l’abonat, afectats, intervencions realitzades):

Per als afectats del sinistre, l’aplicació té un tractament a part, amb un cercador de les seves fitxes i una formulari independent per a les seves dades:

L’empresa que realitza les reparacions, ha de tenir empleats i/o col·laboradors, amb els quals fa els treballs. Per a això, l’aplicació té un cercador d’empleats, una fitxa per a les seves dades i les intervencions en les quals ha participat:

i per als col·laboradors, també hi ha un cercador, i una fitxa més complexa, amb dades bàsiques, els seus empleats o ajudants, i intervencions que ha realitzat:

Per a la gestió interna, l’aplicació té un resum dels fulls de treball. Es compon d’un cercador que té quatre apartats (fulls de treball oberts, anul·lats, tancats, tancats i no facturats):

Els fulls de treball es componen de diversos apartats (dades bàsiques, hores de treball realitzades, descripció interna del treball, material emprat per a arreglar el sinistre, treballs realitzats i seguiment, que és l’informe que s’envia a les asseguradores i/o gestores):

Finalment l’aplicació permet facturar els fulls de treball acabats, portar una gestió de les factures emeses, realitzar les nòmines dels empleats, exportar les factures a les asseguradores i/o gestores, i realitzar llistats de control i de mitjanes:

Aplicació realitzada l’any 2005 amb Access, però l’any 2009 es va refer amb Visual.net i base de dades Access. Per a utilitzar aquesta aplicació és necessari disposar del programa MS Access. L’aplicació està realitzada en idioma català. Es pot adaptar a una base de dades SQL. Nota: Les dades inserides a les imatges són fictícies. La imatges corresponen a l’aplicació realitzada amb Visual.Net.