Gestió de Cartera Comptable

Es tracta d’un senzill programa per a realitzar les anotacions comptables (d’ingressos i pagaments) amb l’import brut, i desglossant l’import net i els impostos. Cada anotació també té en compte el període de pagament o de cobrament. Està enfocat per a realitzar les previsions de pagaments i cobraments. Permet imprimir per separat, la relació de tots els cobraments, tots els pagaments i els impostos.

A continuació expliquem amb més detall el programa:

La gestió principal serveix per a realitzar les anotacions i per a buscar-les:

Per a realitzar les anotacions, disposem d’un formulari amb dues pestanyes, una per a les anotacions i una altra per a editar les anotacions generades. Quan realitzem una anotació, a l’entrada de l’anotació s’estableix la data de l’anotació, la data de la factura o rebut, el concepte, l’entitat financera per la qual es farà el pagament o el cobrament, i els períodes o venciments de la factura, més els comentaris que siguin necessaris.

Segons els períodes o venciments, el programa mostra a la pestanya períodes, les anotacions generades, és a dir, si hi ha tres venciments, generarà tres anotacions. Aquestes anotacions s’editen directament per a especificar els imports de cada venciment (net cobrament o net pagament i impostos). L’import total de cobrament o de pagament, es calcula automàticament.

L’aplicació disposa d’un cercador d’anotacions. Permet filtrar entre dates (de l’anotació o de la factura/rebut), per concepte i per entitat financera. També serveix per a realitzar la gestió de les anotacions, conforme es revisen amb els extractes bancaris, per a marcar-los com anotats o com pagats o ingressats:

Hi ha un apartat per al manteniment dels fitxers auxiliars (mestres):

Realitza llistats per als cobraments, per als pagaments i per als impostos:

Aplicació realitzada amb Access. Per a utilitzar aquesta aplicació és necessari disposar del programa MS Access. L’aplicació està realitzada en idioma català, però es pot traduir a altres idiomes i personalitzar. Nota: Les dades inserides en les imatges són fictícies.