Gestió Comercial per empresa d’accesoris i equipamient per Òptiques

Aplicació per a la prospecció i gestió comercial de clients. Disposa d’una completa fitxa per a empreses, amb un apartat per a l’historial de visites realitzades i un altre per als contactes de cada empresa. La fitxa, a part dels camps necessaris, incorpora un camp d’activitat i un altre per si pertany a un grup d’empreses.

L’estructura i disseny de les dades, es va fer a mida de les necessitats del client.

L’objectiu de l’aplicació, és el de portar un control sobre la gestió i prospecció comercial, i el de realitzar accions comercials que permetin enviar cartes, utilitzant filtres.

Mostrem l’aplicació amb més detall:

La fitxa de l’empresa, presenta les dades de filiació, l’historial de visites i la llista de contactes en tres pestanyes, perquè la informació estigui millor presentada:

La pestanya de Contactes, mostra en forma de llistat, els diversos contactes de cada empresa, amb camps que permeten discriminar, si se’ls ha d’incloure o no en les comunicacions comercials:

La fitxa del contacte, a part de les dades de filiació, inclou camps per a saber el seu idioma preferent, per a enviar les cartes en l’idioma corresponent:

També hi ha un cercador d’empreses:

I un cercador de Contactes, que també serveix per a executar la combinació de cartes, etiquetes o simples llistats. A més en el cercador, a part dels filtres que ens permeten limitar la llista de contactes, al final, hi ha un camp per a marcar determinats contactes, als quals finalment se’ls enviarà les cartes:

A part de les possibilitats que ofereixen els cercadors d’empreses i contactes, hi ha un apartat de llistats que permeten obtenir llistes de les empreses, en funció de la seva Activitat, Població o Grup al qual pertany:

Finalment, el programa disposa d’un apartat d’arxius auxiliars, en els quals s’estableix la manera de saludar als contactes, el tractament que se’ls dóna, les activitats, els grups d’empreses, els idiomes i els càrrecs que puguin tenir en una empresa. També s’estableixen els codis postals, poblacions i províncies, més els diferents models de carta que es vulguin utilitzar, encara que només siguin per una vegada:

Aplicació realitzada amb Access. Per a utilitzar aquesta aplicació és necessari disposar dels programes MS Access i MS Word. L’aplicació està realitzada en idioma Català. Nota: Les dades inserides en les imatges són fictícies.