Gestió Comercial Immobiliaria

Aquesta aplicació gestiona les dades d’empreses i els seus contactes que tenen relació amb l’activitat comercial que desenvolupa la Immobiliària, per a realitzar l’enviament de cartes personalitzades, quan es realitzen esdeveniments o volen enviar informació comercial.

L’estructura i disseny de les dades, es va fer a mida de les necessitats del client.

L’enviament de les cartes es fa a través del programa Word, estructurant la presentació mitjançant una plantilla i programant l’enllaç des de Access. L’usuari només ha d’establir els filtres en el programa i executar la combinació per a obtenir les cartes personalitzades.

Mostrem alguns detalls de l’aplicació:

En el formulari amb la fitxa de l’empresa podem establir fins a tres categories, per a filtrar-les posteriorment. Cal observar que hi ha una altra pestanya en la que es mostra la relació dels seus contactes:

Si obrim la fitxa d’un contacte, obtindrem un altre formulari, en el que també es poden establir fins a tres categories, per als filtres posteriors:

També hi ha disponible un cercador d’empreses:

I un altre per als Contactes:

En realitat, quan volem enviar cartes, aquestes es dirigeixen als contactes, ja siguin particulars, o ocupin un determinat càrrec dins d’una empresa, per tant, en el cercador de contactes, és on s’estableixen els filtres per a l’enviament de cartes personalitzades, o bé, per a la impressió d’etiquetes o un simple llistat. A més en el cercador, a part dels filtres que ens permeten limitar la llista de contactes, al final, hi ha un camp per a marcar determinats contactes, als quals finalment se’ls enviarà les cartes:

A part de les possibilitats que ofereixen els cercadors d’empreses i contactes, hi ha un apartat de llistats que permeten obtenir estadístiques de les empreses i dels contactes, combinant la conjunció “I” o “O” per a les categories que poden haver-hi entre ells:

Finalment, el programa disposa d’un apartat d’arxius auxiliars, en els quals s’estableix la manera de saludar als contactes, el tractament que se’ls dóna, les categories, les activitats i els càrrecs que puguin tenir a una empresa. També s’estableixen els codis postals, poblacions i províncies, més els diferents models de cartes que es vulguin utilitzar, encara que només siguin per una vegada:

Aplicació realitzada amb Access. Per a utilitzar aquesta aplicació és necessari disposar dels programes MS Access i MS Word. L’aplicació està realitzada en idioma Castellà. Nota: Les dades inserides en les imatges són ficticis.