Formació

Formació en programes informàtics: Iniciació a la informàtica, Microsoft Windows, Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Access. Formació en Microsoft Project. En qualsevol versió i a qualsevol nivell.

La nostra experiència en el camp de la formació s’ha desenvolupat en gran part amb classes particulars, per a un perfil de directius i professionals amb una edat mitjana de 40 anys i amb problemes d’agenda. També realitzem cursos per a grups i sempre amb un enfocament d’acord amb l’empresa.

La nostra estratègia està basada en la paciència i en el fet de posar-nos a l’altura dels nostres alumnes. A més la formació preferim orientar-la al terreny de la gestió a l’empresa i per aquest motiu les classes sempre busquen l’aplicació pràctica al món real amb exercicis adequats. Lliurem un manual per a cada curs i alumne.

 
Serveis:
Tracte personalitzat.
Cursos estandarditzats en blocs adaptables de 10, 15, 20 i 24 h.
Cursos temàtics (a la mesura de les seves necessitats i resumits) amb manual i certificat d’assistència.
Solucions a problemes puntuals.
Demostracions de programari.
Informes sobre el coneixement, rendibilitat i aprofitament dels recursos informàtics.
 
Dirigit a:
Persones que partint de zero, desitgin introduir-se al món de la informàtica.
Persones que coneixent programes d’informàtica, desitgen manegar altres programes.
Persones que han après de forma autodidacta i volen perfeccionar els seus coneixements.
Persones que coneixent els programes que ensenyem, precisen ampliar els seus coneixements a nivells més avançats.
Persones noves a l’empresa que han d’aprendre a utilitzar i optimitzar els programes del seu entorn.
Comercials, Administratius, Tècnics, Professionals i Directius.
 
Sistema:
Mètode dinàmic, amb exemples d’interès perquè l’alumne participi de forma activa.Grups reduïts i classes particulars.
Professors amb experiència a l’entorn de l’empresa.
Horaris flexibles.
 
Objectius:
Conèixer els conceptes bàsics del PC, el seu lèxic i els serveis que pot prestar.
Conèixer els sistemes operatius, a nivell usuari, sense complicacions.
Saber utilitzar amb facilitat les aplicacions d’ofimàtica: Tractament de Textos, Fulls de càlcul, Bases de dades, Presentacions, Gràfics, Internet, e-mail, etc.
Com intercanviar informació entre les diferents aplicacions.
Posar la base que permetrà disposar del criteri necessari per la tria de l’eina més adequada per als seus treballs, segons l’oferta del mercat.
 
Ubicació:
Cursos impartits en les oficines del client amb els seus propis ordinadors.
Cursos impartits en les oficines del client amb ordinadors portàtils portats pel nostre centre.
Cursos impartits al nostre centre, formant un grup particular, homogeni.
Cursos impartits al nostre centre, amb grups heterogenis.
Cursos impartits en un hotel, amb ordinadors portàtils instal·lats pel nostre centre.
 
Consulta els nostres cursos i la informació sobre FORCEM

Aula Informatica FRM