Introducció

En aquest blog mostrem alguns dels treballs que hem realitzat durant la nostra trajectòria. Presentem els que creiem que són més originals i variats. Molts d’aquests treballs provenen de la inquietud dels nostres clients, per a realitzar la seva gestió. Alguns d’ells són més genèrics, dels quals hem realitzat diverses versions. Sempre hem adaptat els […]

Continua llegint

Gestió control presència a Empresa Industrial

Una empresa industrial, especialitzada en Caldereria i Construccions Metàl·liques, que ja tenia un programa realitzat a la seva mida, amb la gestió de Clients, Proveïdors, Ordres de Treball (OT) i Comandes de Material, ens va sol·licitar que arregléssim alguns formularis que no donaven resultats correctes i ens van demanar una ampliació del programa, amb un […]

Continua llegint

Programa per a repartir herència

Un client ens va demanar un programa que pogués repartir una herència de la forma més aleatòria possible. Per a això, el nostre client va preparar uns lots o paquets, amb el que només vam haver de crear un formulari per a agregar les persones beneficiades, un altre per a introduir els lots, i un […]

Continua llegint

Gestió Clínica per al tractament del VIH

Aquesta aplicació realitza una gestió clínica completa, en el tractament del VIH. Es va crear per a una congregació de Germanes Religioses, situades a Camerun, perquè poguessin gestionar el seu dispensari. El programa contempla les dades de filiació dels pacients, les seves històries clíniques, els resultats de les proves realitzades en el laboratori, l’exploració i […]

Continua llegint

Gestió per a Col·leccionista de Bitllets de Loteria

És un senzill programa per a la gestió d’una col·lecció particular de bitllets de la Loteria Nacional. El programa té un formulari en el que es poden cercar els números dels bitllets en col·lecció. En el mateix formulari es poden editar les dades corresponents al propi número, al seu estat i a la data de […]

Continua llegint

Gestió cartera Cobraments

Es tracta d’una aplicació per a una companyia asseguradora que ha de gestionar els col·laboradors, la cartera de cobraments, la facturació, els sinistres, i el pagament de commissions. A continuació expliquem amb més detall la gestió que realitza el programa: Comencem amb el cercador de col·laboradors: Quan es troba al col·laborador, visionem la seva fitxa, […]

Continua llegint

Gestió de Direccions per a Federació d’Entitats de Psicologia

Aquest programa ja estava realitzat per una empresa alemanya i es tracta d’un simple fitxer de direccions, amb camps per a realitzar la filiació de persones i, camps per a establir un nivell d’estatus, tipologies, idioma que parlen, i finalment societat a la qual pertanyen. L’objectiu del programa és recollir les dades de diferents persones […]

Continua llegint

Gestió Serveis Fotogràfics

Es tracta d’una aplicació feta a mida per a una empresa que realitza reportatges fotogràfics de nadons, en diversos àmbits, entre ells, dins del mateix recinte clínic/hospitalari de l’enllumenament. Aquesta aplicació s’utilitza per a controlar tota la gestió de producció, administrativa i comercial dels seus serveis: entrada de dades dels clients, recepció dels rodets que […]

Continua llegint

Gestió per Associació de Psicòlegs

Programa per a recollir les dades dels associats, subscriptors a les publicacions o participants a les jornades impartides per la associació. Les dades que es recullen són de persones, institucions, escoles i empreses. S’estableixen camps que serviran per a realitzar filtres i es recolliran totes les activitats i jornades realitzades, per a relacionar-les amb els […]

Continua llegint

Programa per Generar Informes

Per a una empresa que es dedica al manteniment de l’enllumenat públic en diferents poblacions de tota Espanya, realitzem un programa que recull les dades del seu servidor i els processa per a confeccionar un informe que ha de presentar-se a cada ajuntament. L’informe és un resum anual d’activitat, amb indicacions de les intervencions realitzades […]

Continua llegint