Gestió Comercial per Cocktail Bar

Programa per a registrar dades de clients, amb la finalitat de mantenir la seva fidelització. Es tracta d’emmagatzemar dades, per a posteriorment realitzar accions comercials. Per exemple, per a enviar-los una carta comercial, o per a imprimir les dades en etiquetes que després s’enganxen en els sobres, per a facilitar l’enviament d’accions comercials. L’aplicació té […]

Continua llegint

Gestió per Relacions Públiques

Senzilla aplicació utilitzada com a agenda de contactes. Emmagatzema les dades dividint contactes que són d’empresa, dels que són particulars. Té categories per a establir filtres. L’aplicació permet realitzar llistats dels contactes. L’aplicació té un cercador de clients, una fitxa amb les dades dels contactes d’empreses i de particulars, i els llistats d’aquests. Mostrem algunes […]

Continua llegint

Gestió analítica per grup d’empreses constructores

Es tracta d’un grup d’empreses, constructores de parcs i jardins, l’aplicació dels quals persegueix el control analític dels treballs que es realitzen. El programa es compon d’un arxiu amb les diferents empreses que formen el grup, de la llista dels diferents centres de producció, una fitxa per a cada obra, els mestres o arxius auxiliars, […]

Continua llegint

Gestió hores lectives professorat

Senzilla aplicació pel seguimient d’hores lectives realitzades pel professorat, en un centre de formació. El programa de gestió permet saber els cursos que imparteix un professor, quin professor realitza un determinat curs, el seguimient en hores de cada curs i realitzar un llistat por professor, dels cursos que imparteix. A continuació ho expliquem amb més […]

Continua llegint

Plantilla Excel pel Diari d’Obres

Un client que és arquitecte, ens va sol·licitar una plantilla creada amb Excel, per a poder realitzar el seguiment dels costos de les seves obres. La plantilla és un llibre Excel, compost per cinc fulls, connectats entre si. Els fulls són: Diari, Despeses de Solar, Despeses d’Obra, Despeses de no Obra, Resum de Despeses Totals. […]

Continua llegint

Gestió d’Enquestes

Aquesta aplicació es va crear per encàrrec d’una empresa que es dedica a realitzar enquestes sobre productes de gran consum. Es tracta de registrar les enquestes i presentar mitjançant informes, els resultats d’aquestes. L’aplicació disposa d’arxius mestres per a registrar, les dades dels productes sobre els quals es realitzen les enquestes, les famílies en les […]

Continua llegint

Gestió per realitzar Càstings

Programa per a registrar les dades de les persones que es presenten a un càsting. Hem realitzat quatre versions diferents. Una va ser per a una cadena de televisió local i les altres tres per a una agència de publicitat. L’interessant d’aquests programes és que alguns d’ells es connecten a una càmera de vídeo per […]

Continua llegint

Gestió Taller Mecànic de Camions

Aplicació realitzada per a un Taller Mecànic de vehicles, especialitzat a reparar Camions. El programa gestiona les dades dels clients, proveïdors, articles i empleats. També ofereix estadístiques d’albarans i factures, i un llistat de resultats. A continuació expliquem amb més detalli l’aplicació: La gestió de clients, a part de les dades de filiació, preveu que […]

Continua llegint

Gestió per Subministraments d’Automoció

Aplicació realitzada per a una empresa que ven subministraments per a l’automoció. El programa té una gestió de clients, proveïdors i articles. També realitza el procés de facturació. A continuació expliquem amb més detall l’aplicació: La gestió de clients, a part de les dades de filiació i notes, registra la forma de pagament i dades […]

Continua llegint

Gestió Processos Fabricació

Programa per a registrar les dades relatives a la peça a fabricar, amb un camp en el que s’explica el procés de fabricació i una imatge fitada d’aquesta. La finalitat és que els operaris puguin tenir accés a la fitxa de fabricació i imprimir-la. L’aplicació té una entrada per a oficina i una altra per […]

Continua llegint