Gestió per Associació de Psicòlegs

Programa per a recollir les dades dels associats, subscriptors a les publicacions o participants a les jornades impartides per la associació. Les dades que es recullen són de persones, institucions, escoles i empreses. S’estableixen camps que serviran per a realitzar filtres i es recolliran totes les activitats i jornades realitzades, per a relacionar-les amb els […]

Continua llegint

Programa per Generar Informes

Per a una empresa que es dedica al manteniment de l’enllumenat públic en diferents poblacions de tota Espanya, realitzem un programa que recull les dades del seu servidor i els processa per a confeccionar un informe que ha de presentar-se a cada ajuntament. L’informe és un resum anual d’activitat, amb indicacions de les intervencions realitzades […]

Continua llegint

Macros Excel per consolidar i realitzar càlculs interanuals

Una Fundació Privada que té diverses residències o centres assistencials per a persones amb discapacitat física, ens va demanar desenvolupar diverses macros que realitzin la consolidació de dades comptables, i el càlcul interanual, entre fulls i llibres d’Excel amb els quals porten els comptes d’explotació dels centres. És a dir, recopilar les dades de cada […]

Continua llegint

Gestió de Reparacions per un Servei Tècnic Oficial de Reparació de Càmeres Fotogràfiques

Aplicació realitzada per a un SAT oficial, de càmeres fotogràfiques, amb la idea de realitzar la gestió completa de l’empresa. Abasta l’entrada per a identificar la màquina a reparar, el comunicat de reparació, la gestió del taller, fins a la seva sortida i lliurament. Inclou la gestió de l’estoc, les compres de material a proveïdors […]

Continua llegint

Gestió Mèdica per Cirurgians

Programa de Gestió Mèdica per Cirurgians, que implica: Agenda de visites per donar hores. Fitxer de pacients amb: Cercador de pacients. Dades de filiació per pacient. Visites anteriors realitzades al mateix pacient. Dades clíniques (al·lèrgies, hàbits tòxics, antecedents, enfermetat actual). Intervenció (descripció de la intervenció, equip quirúrgic (cirurgià, 1er ajudant, 2on ajudant, instrumentalista, anestesista)). Curs […]

Continua llegint

Gestió Laboral per Restaurants i Bars

Aquesta aplicació es va realitzar a mida per a un client que disposa de diversos locals (Restaurants i Bars). L’aplicació permet controlar els horaris i les hores extres que realitza el personal dels diversos establiments. És una aplicació complementària per a elaborar les nòmines i per a portar el control d’hores realitzades, hores extres, baixes, […]

Continua llegint

Gestió de la Dot per a Congregacions Religioses

Es tracta d’una aplicació molt senzilla que ha de registrar les dades de filiació de les Germanes d’una Congregació Religiosa, dividits en: Dades Administratives, Càrrecs que desenvolupen a la seva comunitat i Documents que aporten per la seva Dot. A continuació expliquem el programa amb més detall: A la fitxa de Dades Administratives s’introdueixen les […]

Continua llegint

Gestió i producció artística

Aquesta aplicació es va fer a mida per a un client que gestiona la producció artística de diverses persones. El programa contempla apartats de clients i proveïdors. Els clients són els artistes i els proveïdors són estudis de doblatge, teatres, productores de cinema i televisió, etc. La finalitat del programa és portar l’agenda dels artistes […]

Continua llegint