Programa per a repartir herència

Un client ens va demanar un programa que pogués repartir una herència de la forma més aleatòria possible. Per a això, el nostre client va preparar uns lots o paquets, amb el que només vam haver de crear un formulari per a agregar les persones beneficiades, un altre per a introduir els lots, i un […]

Continua llegint

Llibre Excel amb Taula dinàmica manual

Excel, al 1990, va incorporar les taules dinàmiques per a la versió 3.0, com un menú més de la seva aplicació. Això va facilitar i va agilitar l’anàlisi de dades. Ara bé, mitjançant l’ús de fórmules d’índex i referència, de sumes condicionals i de camps combinats, és possible realitzar la teva pròpia taula dinàmica, de […]

Continua llegint

Gestió de Vehícles en cessió

Programa creat per a portar el control de vehicles que es cedeixen a periodistes o que són usats per a esdeveniments, fires o exposicions. Es tracta de vehicles nous que han sortit recentment al mercat i l’objectiu és que els periodistes facin un test, escriguin un article i treguin fotografies, per als lectors de les […]

Continua llegint

Gestió Clínica per al tractament del VIH

Aquesta aplicació realitza una gestió clínica completa, en el tractament del VIH. Es va crear per a una congregació de Germanes Religioses, situades a Camerun, perquè poguessin gestionar el seu dispensari. El programa contempla les dades de filiació dels pacients, les seves històries clíniques, els resultats de les proves realitzades en el laboratori, l’exploració i […]

Continua llegint

Gestió de Reparacions (en els sinistres de la llar)

Es tracta d’una aplicació per a una empresa que realitza reparacions a la llar, i treballa per a companyies asseguradores, que passen els comunicats dels sinistres ocorreguts. El programa permet introduir els fulls de treball, registrar dades de les asseguradores, gestores, perits, els abonats de les corresponents companyies, i també dels afectats pel sinistre que […]

Continua llegint

Gestió per a Col·leccionista de Bitllets de Loteria

És un senzill programa per a la gestió d’una col·lecció particular de bitllets de la Loteria Nacional. El programa té un formulari en el que es poden cercar els números dels bitllets en col·lecció. En el mateix formulari es poden editar les dades corresponents al propi número, al seu estat i a la data de […]

Continua llegint

Llibre Excel pel Control Pressupostari

El nostre client treballa amb un programa de comptabilitat, però exporta les dades comptables a Excel, per a poder ordenar a la seva conveniència la presentació dels comptes comptables, amb la finalitat de realitzar el control pressupostari, segons el seu criteri. Aquesta tasca ha de realitzar-la cada mes. L’inconvenient està en la distribució de les […]

Continua llegint

Gestió cartera Cobraments

Es tracta d’una aplicació per a una companyia asseguradora que ha de gestionar els col·laboradors, la cartera de cobraments, la facturació, els sinistres, i el pagament de commissions. A continuació expliquem amb més detall la gestió que realitza el programa: Comencem amb el cercador de col·laboradors: Quan es troba al col·laborador, visionem la seva fitxa, […]

Continua llegint

Gestió de Direccions per a Federació d’Entitats de Psicologia

Aquest programa ja estava realitzat per una empresa alemanya i es tracta d’un simple fitxer de direccions, amb camps per a realitzar la filiació de persones i, camps per a establir un nivell d’estatus, tipologies, idioma que parlen, i finalment societat a la qual pertanyen. L’objectiu del programa és recollir les dades de diferents persones […]

Continua llegint

Gestió Serveis Fotogràfics

Es tracta d’una aplicació feta a mida per a una empresa que realitza reportatges fotogràfics de nadons, en diversos àmbits, entre ells, dins del mateix recinte clínic/hospitalari de l’enllumenament. Aquesta aplicació s’utilitza per a controlar tota la gestió de producció, administrativa i comercial dels seus serveis: entrada de dades dels clients, recepció dels rodets que […]

Continua llegint