Gestió documental per Contractes de Prevenció de Riscos Laborals (PRL)

Realitzem la gestió documental com a ampliació d’una aplicació iniciada per nosaltres i detallada en l’apartat “Gestió per a Contractes de Prevenció de Riscos Laborals”, per: la combinació amb les dades de clients i contractes, amb un model de contracte. facilitar la salvaguarda i la localització dels contractes signats pels clients. realitzar les renovacions dels […]

Continua llegint

Traspàs de dades de SAP a Access

El departament de personal d’una empresa multinacional, ens va sol·licitar la confecció d’un programa a mida, per a traspassar dades de la seva aplicació SAP a una petita base de dades Access. El departament de personal, utilitza la base de dades Access, per a les seves estadístiques i accions formatives. Però les dades estan actualitzades […]

Continua llegint

Gestió per a Contractes de Prevenció de Riscos Laborals (PRL)

Per a una empresa que es dedica a la gestió de Riscos Laborals dels seus clients, vàrem crear una aplicació a mida que permet realitzar la tramitació administrativa dels contractes. El programa té una part principal, per a gestionar les Dades dels Clients, els seus Contactes, els domicilis que tinguin (oficines centrals, delegacions, magatzems, fàbriques, […]

Continua llegint

Gestió Ordres de Treball per a Encunyacions

La finalitat del programa és veure la llista d’ordres de treball i en quina fase es troba cadascun. La gestió del programa es realitza des de diversos ordinadors connectats en xarxa, però la llista de treballs es projecta a un televisor, que es troba en el taller, a la vista de tots els operaris. El […]

Continua llegint

Plantilla Excel per comptabilitat

Es tracta d’un llibre Excel, que conté diversos fulls per a poder realitzar una comptabilitat senzilla, amb un diari de despeses, un balanç, i pressupost per al següent any. Expliquem amb més detall l’estructura d’aquesta plantilla. El llibre es compon d’un full per a la definició dels comptes comptables que s’utilitzaran. Un altra full serveix […]

Continua llegint

Llibre Excel per a les nòmines d’una empresa

Es tracta d’un llibre Excel, per al departament de personal d’una empresa, que conté diversos fulls, amb la finalitat de realitzar el seguiment mensual de les nòmines. El llibre Excel presenta un full mensual, mantenint un total de 24 fulls, dos anys. Dins de cada full, trobem una columna per a cada mes de l’any, […]

Continua llegint

Llibre Excel per al Disseny d’instal·lacions de producció d’Energia Solar Tèrmica, Aerotèrmica i emissió de l’Etiqueta d’Eficiència Energètica

Llibre Excel preparat per a dissenyar instal·lacions de producció d’energia solar tèrmica, aerotèrmica, basat en el mètode F-CHART i a més, inclou la generació de l’etiqueta d’eficiència energètica. Està compost per 40 fulls, lligats entre si. Uns fulls permeten calcular la quantitat de plaques solars necessàries per a una instal·lació d’Energia Solar Tèrmica, saber quin […]

Continua llegint

Aplicació per cursos d’autoevaluació, amb format web

Aplicació realitzada com si fos una pàgina web. És un programa que permet introduir diversos continguts, amb l’objectiu que serveixin per a realitzar cursos d’autoavaluació. En l’exemple que mostrem, són cursos relatius als riscos laborals d’una empresa. El programa permet introduir infinits temes o àrees. En l’exemple, hi ha cinc temes: d’informació general, electricitat, climatització, […]

Continua llegint

Gestió de Recursos Mèdics (ERP) en Dermatologia Quirúrgica

Programa gestió de recursos mèdics (ERP), per a un centre Mèdic Quirúrgic amb Tractaments amb Làser. L’aplicació inclou una agenda que busca la màxima disponibilitat en barrejar l’agenda de cada recurs i consensuar hores coincidents. Vàlid per a consultes amb múltiples metges, sales o boxs, quiròfans, aparells, terapeutes, ajudants, etc. Quan un pacient requereix hora […]

Continua llegint

Gestió control presència a Empresa Industrial

Una empresa industrial, especialitzada en Caldereria i Construccions Metàl·liques, que ja tenia un programa realitzat a la seva mida, amb la gestió de Clients, Proveïdors, Ordres de Treball (OT) i Comandes de Material, ens va sol·licitar que arregléssim alguns formularis que no donaven resultats correctes i ens van demanar una ampliació del programa, amb un […]

Continua llegint