Introducció

En aquest blog mostrem alguns dels treballs que hem realitzat durant la nostra trajectòria. Presentem els que creiem que són més originals i variats. Molts d’aquests treballs provenen de la inquietud dels nostres clients, per a realitzar la seva gestió. Alguns d’ells són més genèrics, dels quals hem realitzat diverses versions. Sempre hem adaptat els […]

Continua llegint

Gestió hores setmanals de treballs

Es tracta d’un llibre de fulls de càlcul, orientat a programar les tasques dels treballadors, dividint-los en diversos grups de treball i amb el suport de diferents vehicles. Els fulls de càlcul distingeixen per colors, els equips que es formen en funció dels vehicles. S’especifica el nom del client, la quantitat de treballadors que forma […]

Continua llegint

Plantilla Excel per realitzar factures

Aprofitant una de les plantilles que té el mateix Excel, fem la creació d’una plantilla per a realitzar factures. El nostre valor afegit està en el fet que hi ha dues fulles, una per a realitzar la factura i una altra per a posar la llista d’articles que es poden facturar. De tal forma que […]

Continua llegint

Gestió de Facturació per empresa de Prevenció de Riscos Laborals (PRL)

Realitzem la gestió de facturació com a ampliació d’una aplicació iniciada per nosaltres i detallada en l’apartat “Gestió per a Contractes de Prevenció de Riscos Laborals” i també, a l’apartat “Gestió documental per a contractes de Prevenció de Riscos Laborals”. La gestió de facturació, es va desenvolupar per a facturar els contractes de prevenció, de […]

Continua llegint

Gestió del Diari de Caixa

Gestió del diari de caixa o gestió diària dels imports de caixa, per a un comerç. Realitzat amb un llibre d’Excel, es compon de quinze fulls relacionats entre si, amb: Full pel Calendari anual. Dotze fulls, un per a cada mes de l’any. Full de consolidació, amb els totals de cada mes, per a calcular […]

Continua llegint

Gestió Pàrquing Bicicletes, Taller, Taquilles i Dutxes

Una empresa situada a Rio de Janeiro (el Brasil), ens va sol·licitar una aplicació a mida, per a gestionar un pàrquing de bicicletes. L’aplicació també ha de contemplar l’oferta del servei de dutxes i lloguer de taquilles. A més, com a serveis extra, ofereix tovalloles, sabó als clients i reparacions o manteniment de les bicicletes. […]

Continua llegint

Gestió per la confecció de fundes

Gestió per a la confecció de fundes per a futons, realitzada en un llibre Excel que permet portar un control complet de la producció, estoc i venda. Per a realitzar aquesta gestió s’han tingut en compte les següents etapes: Entrada de teles, en rotllos de diversos metres lineals. Procés de confecció de les fundes, a […]

Continua llegint

Plantilla Excel per al control de Primes endarrerides

En una empresa, els clients de la qual paguen quotes durant diversos períodes, es produeixen retards en el cobrament d’aquestes quotes. Per al control de les primes endarrerides, es va crear un full a mida, que està preparat per a treballar amb les quotes endarrerides, de fins a cinc anys. L’objectiu és que el programa […]

Continua llegint

Gestió Producció Construccions Metàl·liques

Gestió de Producció de Construccions Metàl·liques realitzada amb un llibre Excel. Es tracta d’una gestió, per a realitzar l’entrada de les comandes dels clients, i desgranar aquestes comandes, en les especificacions tècniques, necessàries per a produir els productes. També es gestionen, les entrades de matèria primera, l’estat de l’estoc i es fan estadístiques de consum […]

Continua llegint

Model Anàlisi Financer en Llibre Excel

Per a realitzar l’anàlisi financer d’una empresa, creem una plantilla d’Excel, composta per quatre fulls, entrellaçats entre si. En aquests fulls, trobem un Compte de Resultats (Pèrdues i Guanys – PyG), un Balanç (BCE), un Flux de Caixa i, un Quadre Resum, on a més es calculen els Ràtios que necessiten els analistes financers. L’usuari […]

Continua llegint