Alguns dels nostres porjectes

Aplicacions desenvolupades per:

Biblioteques, Associacions, Gestió analítica a una empresa Constructora, Bases de dades per realitzar Mailings, Bufets d’advocats (amb àrea fiscal, mercantil i laboral), Control de Cavallerisses (agendes per l’alimentació, entrenaments, veterinaris, medicació, control comptable de despeses, etc.), Escoles amb control d’alumnes per curs i classes, Majoristes en productes de Lampisteria, Gestió mèdica per a Cirurgia, Gestió Mèdica per a Centres d’escàner, Gestió Mèdica per a estadístiques en Medicina Interna, Gestió Mèdica per a estadístiques en Traumatologia, Gestió de Personal per a una empresa de serveis de la llar i Tercera Edat, Gestió per a Tallers Mecànics d’automòbils, Receptes de Cuina, Botigues d’antiguitats, etc.

 

Aplicacions de gestió integrades:

 • Gestió de reparacions per a Serveis Tècnics de màquines fotogràfiques, amb albarans, facturació, compres, estoc, control de comandes, estadístiques, importació i exportació de dades a un ordinador IBM AS/400.

 • Gestió estadística sobre les reparacions fetes, per a empreses de manteniment de l’enllumenat públic. Aplicació feta amb Access que combina amb Word, per generar els informes. (Connexió a BDSQL per a l’obtenció de dades, processament i elaboració d’informe).

 • Gestió de Producció per a empresa del sector de revelat fotogràfic digital i enquadernació: Recepció de comandes, gestió de clients, control d’incidències, elaboració de fulles d’enviament amb codis de barres, lectura de codis de barres per a la recepció dels enviaments, accés des d’Internet per a cada client a fi de mostrar l’estat de la seva relació de comandes.

 • Gestió de flotes de vehicles, per als departaments o gabinets de premsa dels fabricants d’automòbils, amb agenda gràfica per vehicle, reserves, autoritzacions, control del parc i localització, facturació i estadístiques: per mitjà, periodista i publicacions realitzades sobre els vehicles testats (gestió de la reputació). També per vehicle, per marca, per model, per motor, etc.

 • ERP – Gestió dels recursos en un centre mèdic on realitzen diversos tractaments amb Làser. Conté una agenda que ofereix les hores disponibles segons els recursos a utilitzar (metge, terapeuta, ajudant, aparell, sala, etc.) i que mostra de forma gràfica, barrejant els recursos o per separat, el seu nivell d’ocupació. Fàcil i ràpida introducció de dades. Realitza la gestió mèdica dels pacients, de facturació, comptabilitat analítica i general. Inclou mòdul per complir la Llei de Protecció de Dades amb els pacients. També disposa d’un arxiu fotogràfic pel seguiment dels tractaments aplicats a cada pacient.

 • Programa per al control d’ordres de Treball: introducció de dades, control d’hores i costos, informes i estadístiques. Per a diverses delegacions i recursos.

 • Programa de Gestió per a empreses que realitzen la Prevenció de Riscos Laborals d’altres empreses. El programa gestiona les dades dels seus clients, centrals i delegacions, amb informació sobre la quantitat de treballadors i les modalitats que els contracten a nivell d’especialitats Tècniques i de Vigilància de la Salut. També incorpora informació sobre la facturació dels serveis contractats per cada client. Genera tots els llistats necessaris per la presentar als organismes oficials i de control de facturació i comptable. També importa/exporta dades a altres aplicacions (programes per vigilància de la salut, programes de comptabilitat). Té incorporada la gestió dels contractes, per realitzar la combinació dels mateixos amb les dades dels clients i la gestió documental de tots els documents per client.

 • Connexió a SAP per actualitzar base de dades realitzada en MS Access, per al departament de personal.

 • Programa per extreure estadístiques d’un programa de control de canvis.

 • Programa per la gestió d’un pàrquing de bicicletes, amb la venda de diversos tipus d’abonaments i serveis afegits (taller, dutxes, tovalloles, sabó, etc.). El programa es va realitzar per a una empresa situada a Rio de Janeiro (el Brasil).

 

Desenvolupaments en Fulls de càlcul segons les especificacions dels nostres clients:

 • Anàlisi de Costos per a acomiadaments col·lectius, amb simulador (per a advocats laboralistes).

 • Automatització de fulles per a Comptes de resultats.

 • Càlculs per a hores extres, en empreses de transport o per a departaments de producció.

 • Quadre de Finançament, Balanç de Consolidació, Pèrdues i Guanys, amb el quadri d’ajustos automàtic, per a empreses que facturin més de 30 milions d’euros.

 • Senzill programa de comptabilitat, amb diverses fulles que permeten definir els comptes comptables, realitzar el pressupost, realitzar l’entrada de diari i obtenir el balanç comparatiu al pressupost.

 • Llibres de càlcul que funcionen com un programa tancat, preparats per a la seva distribució, en qualsevol ordinador que tingui Excel: Per facilitar el disseny d’instal•lacions amb plaques solars, en la producció d’aigua calenta sanitària, d’edificis, piscines i calefacció (terra radiant). També calcula els valors per elaborar i imprimir les etiquetes d’eficiència energètica. Llibre amb 40 fulls, de nivell molt complex. El nostre client ofereix la seva distribució de forma lliure, a: http://www.salvadorescoda.com/sf1/index.htm.

 • Pel control d’estoc en empreses tèxtils i metal•lúrgiques, realitzant la gestió de comandes, Fulles de taller, Entrades de Material i Estadístiques sobre materials consumits i Rendiment obtingut.

 • Per a l’evolució setmanal del control de cobraments (Overdues), en un llibre que contempla tres anys complets. Conté calendaris reals per al control de les setmanes.